Guide: Sådan kan I sætte børns seksualitet på dagsordenen

03/13/2017

Retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen.

Her er nogle af de spørgsmål, I bør diskutere, når I skal skabe retningslinjer for arbejdet med børns seksualitet.

Af Marie Bille og Anne Anthon Andersen

Det positive og udviklende i børns seksuelle lege og udforskningen af kroppen kan drukne i negativt formulerede forbud. Men retningslinjer kan sagtens motivere både børn og voksne til at tale om seksualitet og sætte emnet på dagsordenen i institutionen på en måde, hvor børnenes udvikling og trivsel i forhold til krop, køn og seksualitet er i fokus. Her er en række spørgsmål, I med fordel kan arbejde med:

I børnehaven

 • Har vi i forvejen – formelle og/eller uformelle – regler og retningslinjer omkring børn nøgenhed, undersøgende lege, doktor/numselege og onani, og hvad bygger disse på? 
 • Hvilke udfoldelsesmuligheder vil vi ideelt set gerne give børnene, hvad angår nøgenhed, undersøgende lege, doktor/numselege og onani, og er der eventuelle barrierer for dette?  
 • Hvad synes vi, børnene skal lære og erfare om krop og køn i vores dagtilbud?  
 • Hvordan informerer vi forældrene, hvis der har været seksuelle lege blandt børnene? 
 • Hvordan taler vi med børn om krop, køn og forplantning? Hvilke ord og forklaringer bruger vi? Har vi brug for at samstemme? 
 • Har vi materialer som fx billedbøger eller spil, vi støtter os til? 
 • Hvordan understøtter den fysiske indretning børnenes trivsel i forhold til seksualitet – er der private og voksenfrie rum inde og ude?

I SFO og klub

 • Hvordan taler vi om krop, køn og seksualitet med børnene?
 • Hvad synes vi, børnene skal lære og erfare om krop og køn i vores SFO/klub
 • Hvad er vores holdninger til kropslig nysgerrighed og leg blandt børnene? 
 • Hvordan informerer vi forældrene, hvis der har været seksuelle lege blandt børnene?
 • Hvad er vores holdning til seksualiseret sprogbrug blandt børnene, og hvordan agerer vi, når det forekommer?
 • Hvordan forholder vi os, hvis vi opdager, at børnene opsøger eller deler pornografisk materiale, mens de er i vores varetægt?
 • Hvordan forholder vi os til fotos og film, som børnene optager af sig selv og hinanden på skolens/institutionens iPads etc
 • Hvordan taler vi med børn om billeddeling på sociale medier?
 • Hvad er vores ansvar i forhold til at informere børnene om risikabel seksuel adfærd, risici på nettet mv.?

Kilder: Anna Louise Stevnhøj og bogen Børn & Seksualitet af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange, rapporten ”Det kan være pinligt for forældrene” Sex & Samfund

Læs Børn&Unges tema om børns seksualitet

| Senest opdateret 13-03-2017 |