Guide: Sådan kan I arbejde pædagogisk med skriftsprog

03/28/2017

Illustrationer af Mikkel Henssel

Daginstitutioner kan med fordel lukke flere sprog end dansk ind i pædagogikken for at styrke flersprogede børns sprogudvikling, viser forskning. I Aarhus har pædagogerne gode erfaringer.

Af Marie Bille

Daginstitutioner og skoler kan med fordel åbne op for andre sprog end dansk og inddrage alle de sprog, som flersprogede børn har med hjemmefra i pædagogikken og undervisningen. Det viser erfaringerne fra et stort 9-årigt udviklings- og forskningsprogram Tegn på sprog, der handler om to-sprogede børns sprogtilegnelse.

Undersøgelser viser gang på gang, at tosprogede børn halter bagud sprogligt, både inden de starter i skolen, og når de forlader den 10 år senere. For at bryde det mønster skal pædagoger og lærere se børnenes flersprogede baggrund som en ressource frem for et problem, siger Lone Wulff, forskningsmedarbejder i ’Tegn på sprog’ ved UCC.

Vis interesse for børnenes modersmål

- Vis interesse for barnets sprog. Tal med børnene om, hvad forskellige ting hedder på deres andet sprog. Grin med børnene af pædagogerne, når I prøver at udtale ord på det (for jer) fremmede sprog.

- Lad barnet være eksperten, der fortæller, hvad tingene hedder på det sprog, barnet har med hjemmefra. Spørg fx til forskelle og ligheder samt til, hvordan barnets navn udtales af forskellige personer.

- Involver forældrene. Lad dem være en ressource, der kan oversætte ord og biddrage til det pædagogiske arbejde i institutionen med deres forskellige sprog. Tal med forældrene om sprog sammen med barnet.

Gør forskellige skriftsprog synlige i børnehøjde

- Skriv børnenes navne i garderoben, gerne med de forskellige skrifttegn, som børnene har i hjemmet.

- Hæng plakater op med bogstaver og ord på forskellige sprog. Brug bogstavmagneter, som børnene kan lege med og flytte rundt på.

- Skriv ordene for legetøjet på de forskellige legetøjskasser. På kassen med biler, kan der både være et billede af en bil, og der kan også stå ’biler’ på forskellige sprog.

- Hav bøger på de forskellige sprog, som er repræsenteret blandt børnene.

Lad børnene producere skrift selv

- Hav materialer klar, så børnene kan ’legeskrive’. I Tumlehøjen har alle børn en kinabog, de kan skrive i, og der er både blankt og linjeret papir, som børnene kan tegne og skrive på. En lille tavle til både kridt og whiteboardtusser bliver også brugt flittigt af børnene.

- Når børnene har tegning, kan I opmuntre dem til at skrive deres navn – gerne både på dansk og på deres modersmålet, hvis barnet har et andet skriftsprog i hjemmet.


5 fordele ved at arbejde med skriftsprog i daginstitutionen

1. Det flersprogede barn føler sig anerkendt og inkluderet som en hel person, når de professionelle voksne er nysgerrige over for barnets sprog og baggrund.

2. Det flersprogede barn har sine erfaringer spredt ud over flere sprog. Alligevel er det ofte kun den dansksprogede del af barnets erfaringer, som aktiveres i dets læreprocesser i institutionen. Der ligger et stort potentiale i også at aktivere barnets erfaringer på modersmålet.

3. Et barns sproglige repertoire er en vigtig del af barnets identitet. Børnene bliver motiverede, når pædagoger og lærere anerkender deres sprog og giver det værdi.

4. Ved at positionere forældrene som sproglige eksperter og rollemodeller for deres børn, anerkender man forældrene og deres baggrund og viser dem, at flersprogethed kan være en ressource for deres børns læring.

5. De etsprogede børn kan også få noget ud af arbejdet med skriftsproget. Erfaringer fra københavnske dagtilbud viser, at alle børn interesserer sig for sprog. De har med afsæt i deres eget sprog lyst til at undersøge andre børns sprog.


Læs mere om forskningsprojektet og om hvordan, I kan arbejde med flersprogede børns sprogudvikling i Børn&Unge

| Senest opdateret 20-03-2017 |