Faglig opgradering: Skole erstatter 24 medhjælpere med 21 pædagoger

04/18/2017

"Det er en anerkendelse af vores faglighed," siger pædagog Amalie Kristensen fra Kobberbakkeskolen, som nu erstatter over 20 medhjælperstillinger med pædagogstillinger. Privatfoto.

Kobberbakkeskolen i Næstved satser nu massivt på uddannet personale og erstatter 24 medhjælpere med 21 pædagoger. Det skal sikre, at elever med særlige behov udvikler sig personligt og socialt.

Af Henrik Stanek

Pædagog Amalie Kristensen kan ikke få armene ned af begejstring. Da hun i august sidste år blev tillidsrepræsentant i centerafdelingen på Kobberbakkeskolen, var der 24 medlemmer af BUPL. I dag er tallet steget til 38, og til august kommer yderligere 21 pædagoger til. Stigningen skyldes, at skolen erstatter 24 fuldtids medhjælperstillinger med uddannet personale. De 21 nyansatte pædagoger har sammenlagt 19 fuldtidsstillinger.

»Det er en anerkendelse af vores faglighed. Vi skal understøtte elevernes sociale og personlige udvikling og komme med forslag til kreative undervisningsformer. Det gør vi i små sekvenser i dag, men efter sommerferien skal vi være med i undervisningen hele dagen i både centerafdelingen og i nye klasser, hvor fire børn med autisme skal gå sammen med 12 almene elever,« fortæller Amalie Kristensen.

Kobberbakkeskolen blev dannet i 2016 ved en større sammenlægning af skoler i Næstved og ligger på fem matrikler. Skolens centerafdeling har 140 elever med diagnoser som autisme, motoriske og kommunikative vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder, blindhed og multiple handicap. Derudover har skolen cirka 100 andre elever med særlige behov.

Faglig ballast
Skoleleder Annika Bramming vil have uddannet personale omkring eleverne på den nye skole.

»Eleverne rykker sig både personligt og socialt, når der kommer uddannet personale på. Pædagoger kan lave en handleplan for den enkeltes udvikling og gennemføre den i praksis. Den faglige ballast har medhjælpere ikke,« siger Annika Bramming.

Hun henviser til de erfaringer, skolen har gjort sig, når den igennem det seneste år har ansat pædagoger i stedet for medhjælpere, som er rejst.

Et bedre tilbud
Skolelederen er ellers kommet ud i stormvejr i de lokale medier, fordi hun skiller sig af med medhjælpere. Men hun fastholder, at børnene får et bedre tilbud fremover.

»Vi beholder 19 fuldtids medhjælperstillinger til børn, som har brug for pleje. Det er primært de multihandicappede elever, som skal have hjælp til at komme på toilettet og til at spise. Men der er ingen grund til at have medhjælpere til elever med autisme, for medhjælpere kan ikke sætte viden i spil på samme måde, som uddannet personale kan. Vi har en dygtig centerafdeling i dag, men vi kan gøre det endnu bedre,« siger Annika Bramming.

Både lederen og pædagogen Amalie Kristensen mener, at der stadig vil være brug for medhjælpere i centerafdelingen.

»Det er selvfølgelig trist for de medhjælpere, der bliver afskediget, men nu bliver det tydeligt, at de, der bliver, skal stå for praktiske opgaver, mens lærere og pædagoger udvikler børnene,« siger Amalie Kristensen.

Faglig opgradering
15 medhjælpere bliver afskediget, fordi centerafdelingen får 28 færre elever efter sommerferien. Resten, der skal forlade Kobberbakkeskolen, skiftes ud med 12 pædagoger i centerafdelingen, mens syv andre pædagoger skal understøtte inklusionen i almenskolens undervisning. Her er i forvejen 23 fuldtidsstillinger til pædagoger.

Den faglige opgradering er et resultat af skolens nye inklusionsstrategi, og der ligger et større analysearbejde og en ny takstmodel bag finansieringen.

»Mange af vores elever kommer fra andre skoler og kommuner, og vi har været i deltaljen med hver enkelt for at finde ud af, hvilken hjælp eleven bør have i forhold til sit udviklingsbehov. En hel del har brug for en til en-kontakt af en lærer, en pædagog eller en medhjælper, og de bliver dyrere for skolerne. Til gengæld har vi gjort grundtaksten for en plads billigere,« siger Annika Bramming, der finder det mere retfærdigt, at de kommuner, som har elever med et stort behov for voksenkontakt, også betaler for det.

»På længere sigt bliver det billigere for kommunen, fordi vi klæder eleverne bedre på til at kunne klare sig i livet efter skolen.«

Begejstring i BUPL
Skolens kursændring og massive sats på pædagogfagligheden vækker begejstring i BUPL Sydøst.

»Jeg kan nærmest ikke være mere tilfreds. Vi arbejder hele tiden på at få skolerne til at ansætte flere pædagoger, og især udsatte børn har brug for voksne med en teoretisk ballast, for de skal ikke bare blive så dygtige, de kan. De skal også blive lykkelige,« siger næstformand Anja Wollesen og roser Annika Bramming for at tage udgangspunkt i børnenes behov.

Venter mange ansøgninger
Selv om der ikke er mange ledige pædagoger i Næstved og omegn, får Kobberbakkeskolen alle 21 stillinger besat, forudser hun.

»Specialområdet er attraktivt for mange pædagoger. Desuden har vi indgået en aftale, som giver næsten alle pædagoger i Næstved cirka 1.000 kroner mere i løn om måneden end i nabokommunerne. Så det bør være muligt også at rekruttere udefra,« siger Anja Wollesen.

Også skolelederen er fortrøstningsfuld.

»Vi er den eneste skole på vores felt i Sydsjælland. Da vi sidst slog en pædagogstilling op, fik vi 140 ansøgninger,« siger hun.

| Senest opdateret 20-04-2017 |