Eva Munck stiller op til lederformandsposten

11/29/2016

Eva Munck er næstformand i lederforeningens bestyrelse, nu stiller hun op til formandsposten. Hun vil især have fokus på at styrke ledelserne lokalt.

Af Signe Skelbæk

Hvad er din baggrund for at stille op?
»Jeg blev uddannet pædagog i 1994, og jeg har arbejdet fire år som pædagog. Først et år i børnehave og tre år som skolepædagog, derefter har jeg arbejdet med ledelse. Først souschef på SFO-området, derefter leder på SFO-området på Grønland. De sidste mange år har jeg arbejdet i Ballerup kommune som SFO-områdeleder. Jeg er desuden suppleant i hovedbestyrelsen og næstformand i lederforeningens bestyrelse.«

Hvorfor vil du være formand?
»Nu har jeg jo fået lov at snuse til arbejdet både i de to år, jeg har været med i den centrale lederbestyrelse og på de hovedbestyrelsesmøder, jeg har været med til. Jeg synes, det er spændende at være med der, hvor tingene sker, og hvor man kan være med til at påvirke og udbrede de synspunkter, vi som lederbestyrelse har.«

Hvad kan du bidrage med som formand?
»Når man kigger på det kæmpe arbejde, Sanne har lavet, så har hun banet vejen for, at vi som lederbestyrelse har en stemme i alle de udvalg og organer, der findes pt. Det arbejde kører rigtig godt, og det giver mulighed for at gå ind og kigge på noget af det lokale arbejde sideløbende. Jeg tænker, at vi er udfordret på grund af den måde, vi er skruet sammen på i lederforeningen. Jeg tror på, at hvis vi får vedtaget lovændringerne fra organisationsprojektet omkring medlemsvaretagelse, servicering af lederne og lederrepræsentanter i alle kommunerne, så bliver der mulighed for en anden måde at arbejde på. Sammenhængskraften mellem det lokale og det centrale vi kan gøre mere tydeligt for ledermedlemmerne.«

Hvad er dine mærkesager?
»På skolereformen er der meget at kigge på. Pædagogerne i skolen er meget pressede i forhold til hele den fælles indskoling, men også klubbernes indtræden i skolerne er under pres. Det er rigtig vigtigt, at vi får sikret nogle stærke ledelser ude i skolerne , så vi har en flerfaglig ledelse, der tager hånd om både lærere og pædagoger. På daginstitutionsområdet er lederne også presset blandt andet på grund af strukturændringer i kommunerne med områder, hvor man samler ledelserne under ét. Det er super fint, at vi er opmærksomme på at udfordre ledelsesbegrebet, men jeg synes også, at vi har nogle fantastisk dygtige daginstitutionsledere som i langt højere grad er passer ind på nogle af ledelses posterne, hvor der er behov for ledere af 0-16 år. Arbejdsmiljøet for ledere er under pres. Ikke alle steder er der L-TR. Jeg er meget optaget af, hvordan vi sikrer lederne i BUPL den bedst mulige varetagelse af deres interesser. Herunder profesionel lederrådgivning.«

Om Eva Munck

Pædagog fra Ballerup seminarium 1994

Byggerpædagog, skolepædagog, souschef i Ballerup kommune

Leder i Nuuk, Grønland i 3 år, lokalformand for Nuuk afdelingen af PIP

Leder af SFO i Ballerup (BFO) og områdeleder siden 2007

Ledertillidsrepræsentant for BFO og klub

Næstformand og efterfølgende formand for den lokale lederforeningsbestyrelse i Storkøbenhavn

Næstformand i Lederforeningensbestyrelsen siden 2014


 

| Senest opdateret 29-11-2016 |