Dagtilbudsreform: Regeringen vil løfte dagtilbud med sociale normeringer og ny pædagogisk læreplan

04/27/2017

»Den pædagogiske læreplan skal ikke bare være ord i en lov, den skal ud at leve i dagtilbud og gøre en forskel for alle børnene,« siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud have et løft. En styrket pædagogisk læreplan viser dagtilbuddenes store betydning for børns start på livet, mener børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Af Mikkel Prytz og Steffen Hagemann

Med udspillet ’Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet’ vil regeringen nu hæve kvaliteten i landets daginstitutioner. I alt vil regeringen tilføre 0-6-års-området 580 millioner kroner over fire år. Regeringen foreslår blandt andet sociale normeringer og en styrket pædagogisk læreplan som veje til bedre kvalitet.

Selve beløbet er ikke prangende – de 580 millioner over fire år svarer til, at dagtilbuddene får en kapitaltilførsel på 0,5 procent af det nuværende budget om året. 

Er det nok til at løfte området, Mai Mercado?

»Der er 580 millioner kroner afsat, og så er der 120 millioner kroner som varigt bliver ført ud hvert eneste år efterfølgende. Det skulle gerne være med til at give et varigt løft til puljen af socialt udsatte børn. Så det er et ambitiøst udspil. 580 millioner kroner kommer til at gøre en forskel, og vi øger kvaliteten af dagtilbuddene,« siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) med henvisning til den styrkede læreplan.

Ud fra omstændighederne er BUPL’s formand Elisa Bergmann godt tilfreds med regeringens udspil. 

»Vi har hele tiden vidst, at de 580 millioner kroner var rammen, og ud fra den ramme er det et rigtig godt udspil. Det giver et godt grundlag for, at vi kan arbejde videre herfra med at skabe kvalitet i daginstitutioner,« siger Elisa Bergmann, der dog godt kunne have ønsket sig langt flere penge til sociale normeringer, et fokus på at hæve pædagogandelen og mere kompetenceudvikling.

Dagtilbud skal ikke være en forskole
Der er to elementer i udspillet, som Elisa Bergmann især er glad for. Ud over de sociale normeringer (Læs: Udsatte børn skal have et løft med sociale normeringer) glæder hun sig over udspillet til en styrket pædagogisk læreplan.

»Vi er glade for, at der er lyttet til det, vi har arbejdet for, nemlig at dagtilbud ikke skal være en førskole, at der ikke skal være flere test, og at vi ikke skal have et sindssygt målesystem. Tværtimod har man inddraget hele den brede tænkning om, hvad der er vigtigt i et barns liv, for at det trives, og for at det har mod på resten af livet, og det er fedt,« fastslår BUPL’s formand. 

Ambitiøse
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremhæver også en revision af den pædagogiske læreplan som et vigtigt element i regeringens udspil:

»Forslaget om en styrket pædagogisk læreplan er udtryk for, hvor stor betydning dagtilbud har for børns start på livet. Vi skal være meget mere ambitiøse på vores børns vegne og sikre deres ret til leg, fællesskaber og udfordringer.« 

Ministeren vil have den pædagogiske læreplan til at være et redskab for hvert eneste dagtilbud.

»For den pædagogiske læreplan skal ikke bare være ord i en lov, den skal ud at leve i dagtilbud og gøre en forskel for alle børnene,« siger Mai Mercado.

Find flere penge
Nu skal regeringens udspil forhandles på plads på Christiansborg. Elisa Bergmann krydser fingre for, at der følger flere ambitioner – og penge – med.

»Vi håber da, at der er nogle andre politikere, der skal være med til at få det her igennem, som måske kan forhandle nogle flere penge hjem.«

Læs 'Sådan er udspillet til en ny pædagogisk læreplan'.

Læs udspillet 'Stærke dagtilbud'


Overblik: Her er regeringens udspil

1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier 

 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal og kampagne om forældres frie valg
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Mere fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
 • Ret til at vælge deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov

2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger
 • Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud – herunder forældregrupper i dagtilbud og
 • samarbejde med sundhedsplejen
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige og udveksling af relevant viden
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart og krav om læringsfokus i fritidstilbud mv. frem mod skolestart

3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistent­uddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan
 • Partnerskab om kompetenceløft og viden til praksis

 Kilde: Regeringens udspil 'Stærke dagtilbud'.

| Senest opdateret 27-04-2017 |