Daginstitutionen Oasen: Her har vi plads til psykisk sårbare

04/18/2017

Kun 28 procent af de danskere, der enten er eller har været berørt af psykisk sygdom, er i beskæftigelse eller under uddannelse, viser den hidtil mest omfattende undersøgelse på området.

Flere pædagiske arbejdspladser kan blive bedre til at rumme psykisk sårbare medarbejdere, mener pædagog Mette Galberg Jørgensen, der fortæller, hvordan de gør i daginstitutionen Oasen.

Af Trine Vinther Larsen

For daginstitutionenen Oasen i Faaborg-Midtfyn Kommune har det stor værdi at tage imod medarbejdere med psykisk sårbarhed, selvom det kræver en ekstra indsats fra hele arbejdspladsen. Det fortæller Mette Galberg Jørgensen, som er tillidsrepræsentant i institutionen.

»Det er et medansvar, vi må tage som arbejdsplads, og vi er meget rummelige,« siger hun.

Tilbyd en mentor
Som tillidsrepræsentant har hun deltaget i introduktionsforløb for flere virksomhedspraktikanter med psykiske problemer.

»Hvis man er psykisk sårbar og kun er hos os ganske få timer om ugen, kan det være meget overvældende at få en masse information til en start. I de situationer nøjes jeg med at sige lidt og bygger ovenpå, når praktikanten bliver tryg, kender arbejdspladsen og måske også er klar til at være på arbejdspladsen i flere timer om ugen,« fortæller Mette Galberg Jørgensen.

Hun anbefaler, at virksomhedspraktikanter får en mentor på arbejdspladsen.

»Så praktikanten ikke får instrukser fra fire forskellige,« forklarer hun.

Bevar viljen til rummelighed
Med skånehensyn og åbenhed når man langt, men nogle gange må man også afbryde et forløb.

»Hvis praktikanten ikke passer til børnegruppen, eller der går alt for meget tid med at inkludere vedkommende, skal medarbejderne trygt kunne gå til lederen og fortælle det. Lederen skal være parat til at stoppe forløbet, hvis det ikke kan løses på anden måde. Det er vigtigt for at bevare viljen til rummelighed,« siger Mette Galberg Jørgensen.

Få psykisk sårbare får beskæftigelse
Oasen håber, at flere arbejdspladser vil lade sig inspirere og give flere psykisk sårbare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den hidtil mest omfattende undersøgelse på området er fra 2015 og bygger på tal fra 2013. Den viser, at kun 28 procent af de danskere, der enten er eller har været berørt af psykisk sygdom, er i beskæftigelse eller under uddannelse. Det samme gælder 79 procent af hele befolkningen.


Sådan rammes arbejdslivet

Psykiatriske patienter har langt mindre tilknytning til arbejdsmarkedet og får oftere offentlige ydelser end resten af befolkningen. Se forskellen her på 18-64-årige: 

 Arbejdsmarkedstilknytning  Alle borgere  Psykiatriske patienter*
 I job eller uddannelse  78,8 %  28,3 %
 På kontanthjælp  3,3 %  24,8 %
 På sygedagpenge  1,8 %  9,3 %
 På førtidspension  6,8 %  28,9 %
 Øvrige (dagpenge, fleksjob, efterløn mm.)  9,6 %  8,7 %

* Psykiatriske patienter defineres som personer, der har haft kontakt med sygehuspsykiatrien i 2013 i form af skadestuebesøg, ambulante besøg og indlæggelser.

Kilde: Analyse af psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet, gennemført i 2015 af Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Læs mere om undersøgelsen her.

Vidste du!

Hver femte dansker rammes i løbet af livet af en psykisk sygdom, og hver anden familie i Danmark kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.Dermed møder pædagoger psykisk sårbare mennesker både blandt kolleger, børn og forældre.

Kilde: Socialstyrelsen 


| Senest opdateret 18-04-2017 |