Blokaden er opløst: Glædelig afslutning på campuskonflikt

04/03/2017

Maria Jessen studerer til pædagog på 7. semester. Her er hun på vej igennem blokaden, mens den stadig var aktiv og forhindrede ledelsen på UCC Campus Carlsberg i at benytte kontorerne øverst i bygningen. Foto: Mikkel Prytz

De pædagogstuderende og ledelsen på UCC Campus Carlsberg er blevet enige om en aftale, og dermed er de studerendes blokade af ledelsesgangen blevet opløst. De studerende kalder aftalen for en sejr og glæder sig over resultatet.

Af Mikkel Prytz

Det er glædeligt, at konflikten på UCC Campus Carlsberg nu er afsluttet, og at de studerende og ledelsen har fået gang i en dialog om at løse udfordringerne på pædagoguddannelsen.

Det siger Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL med politisk ansvar for bl.a. uddannelse, efter at parterne nu har underskrevet en fælles aftale, og de studerende har fjernet deres blokade af ledelsesgangen.

»Det er også glædeligt, at der har været åbenhed om, at en mæglergruppe kunne kigge på, hvad man kan gøre for at genoprette tilliden mellem studerende og ledelse, så de fremadrettet kan samarbejde om at skabe den bedst mulige uddannelse og det bedst mulige uddannelsessted for alle,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Gennemført og sober blokade
Blokaden blev sat i værk 13. marts og har siden været bemandet med studerende i døgndrift, således at UCC’s ledelse og bestyrelse ikke har kunnet benytte deres lokaler øverst oppe i de nyetablerede bygninger.

»De studerende, der har været med i blokaden, har gjort det gennemført og sobert. Selvom blokaden varede 19 dage, har de passet godt på de kontorer, der har været blokeret, og jeg oplever nu en enorm vilje til at komme videre – også fra ledelsens side,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Han har deltaget i mæglingsforsøg ledet af advokat Knud Foldschack og har derfor været i dialog med de studerende gennem det meste af forløbet. Og han bakker op om de studerendes krav til uddannelsen.

Rimelige krav
»De kræver eksempelvis at få rimelig tid til at aflevere deres bacheloropgave, og at deres skemaer blev udleveret i god tid. Det er rimelige krav, der handler om, hvordan man kan opbygge et godt studieliv, så man kan gennemføre sit studie under rimelige forhold,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.

De studerende har blandt andet klaget over, at opgaver og prøver bliver skemalagt oven i hinanden, og at der er for få dage til at finde praktikpladser.

»Uddannelsen skal selvfølgelig stille krav til de studerende og udvikle og udfordre dem, men det må ikke være sådan, at de systemer, der skulle hjælpe de studerende på vej, giver dem så mange problemer, at de ikke kan forholde sig til deres uddannelse,« mener Lasse Bjerg Jørgensen.

Blokaden inspirerer
Blokaden har tilsyneladende inspireret pædagogstuderende andre steder i landet til at kæmpe for deres synspunkter. Blandt andet i Randers, hvor kommende pædagoger har demonstreret med tape for munden og afleveret en række krav til campusledelsen.

Lasse Bjerg Jørgensen oplever blokaden på Campus Carlsberg som en kulmination på en stor frustration blandt de studerende.

»Om man i den situation skal vælge en blokade eller ej er svært at svare på. Jeg kommer fra en fagforening, hvor vi altid opfordrer til dialog, men ægte dialog kræver, at der er to parter, der er villige til at lytte til hinanden, så de studerende gjorde det, de oplevede var nødvendigt,« siger han.

Studerende: Det er så fedt
En af de omkring 50 studerende, der har været aktive i blokaden, er 25-årige Maria Jessen, der har svært ved at få armene ned over, at de studerende tilsyneladende vil få mange af deres krav igennem.

»Det er så fedt, at det kunne lade sig gøre, for jeg havde ikke troet, vi kunne få kravene ført igennem. Når man i hverdagen hele tiden bliver spist af med forklaringer om, at det ikke er studiets skyld, og at man ikke kan gøre noget herfra, er det let at tro, at man ikke kan gøre noget ved situationen. Men det her viser, at det kan man, hvis man tager sagen i egen hånd og kæmper,« siger Maria Jessen.

Hun hæfter sig især ved, at der som et resultat af aftalen bliver nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra ledelsen, fagforeninger og de studerendes organisationer, som skal holde øje med, at de studerendes krav bliver implementeret.

Kæmpe sejr
Og aftalen mellem de studerende og ledelsen har vakt opsigt blandt de øvrige studerende, fortæller Maria Jessen.

»Jeg tror aldrig, jeg har set så mange likes på facebook, som da vi skrev, at blokaden nu var opløst. Det betyder meget for de studerende at se, at man godt kan ændre ved noget, man ikke er tilfreds med,« siger hun.

»Jeg kan forestille mig, at der sidder nogen rundt omkring i landet og bliver lidt nervøse for, hvad man kan gennemføre som studerende, når de ser, hvilken kæmpe sejr vi har fået her i København,« tilføjer Maria Jessen. 


Blokaden kort fortalt

En gruppe pædagogstuderende ved UCC Campus Carlsberg i København valgte fra 13. marts at blokere ledelsesgangen i protest mod vilkårene på uddannelsen. De studerende fremlagde en liste med 11 krav eller claims, som de ønskede at få gennemført. UCC’s ledelse erklærede sig enig i store dele af de studerendes kritik. Alligevel lykkedes det ikke parterne at blive enige om en løsning, og blokaden nåede til uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds kontor, efter Enhedslisten kaldte ministeren i samråd om situationen på uddannelsen. Med advokat Knud Foldschack som mægler lykkedes det 31. marts parterne at blive enige om en aftale, som sikrer, at der fremadrettet bliver fulgt op på de studerendes krav.

| Senest opdateret 03-04-2017 |