ARRANGE-
MENTER

Møder og kurser
hos BUPL Østjylland

Nyvalgte tillidsrepræsentanter:

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

Konference for alle medlemmer:

Demokrati i børnehøjde

Andre nyheder & tilbud:

Ledig?

Få redskaber til at komme godt i gang med jobsøgningen