TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

Er du tillidsrepræsentant, og har du ikke deltaget i TR-grundkurset før, så kom til vores grunduddannelse for tillidsrepræsentanter i 2017

Formålet med TR-uddannelsen

Formålet med uddannelsen af TR'erne er, at de:

 • uddannes til at varetage de grundlæggende opgaver som institutionsrepræsentant
 • får overblik over egne opgaver og rolle
 • får indblik i egen placering i organisationen
 • får kendskab til arbejdet med de pædagogiske argumenter, så du kan anvende dem i dit TR-arbejde med vilkårene i institutionen
 • bliver i stand til at forhandle for de ansatte i institutionen
 • bliver i stand til at være bisidder for kolleger


Indholdet i TR-grunduddannelsen

 • BUPL som organisation
 • rammerne for TR's opgaver
 • det pædagogiske argument
 • den pædagogiske profil
 • forventninger til TR
 • kommunikation, formidling og forhandlingstræning
 • aftale og forhandlingssystemet
 • løngrundbegreber
 • overenskomster og lønaftaler
 • løn på institutionen
 • bisidderrollen 
 • kulturforståelse

Hvad får jeg af kompetencer?
TR-uddannelsen giver dig kompetence til at forhandle løn i din institution i de kommuner, hvor kompetencen til lønforhandling ligger hos lederen.

Uddannelsen tager udgangspunkt i professionen, og opgaven forudsætter samarbejdsevner samt analytiske og personlige kompetencer. 

TR-møderne - en vej til videreudvikling
Vi afholder løbende TR-møder i din kommune, hvor du kan få mere viden og udvikle din TR-rolle  i forhold til de opgaver, du skal løse. Emnerne aftaler du og de andre TR'er sammen med fællestillidsrepræsentanten i kommunen. Vedkommende aftaler afviklingen med BUPL Østjylland.

TR-grunduddannelsens moduler:

Hvornår er det?

Emner:


22. august

Introdag & Kommunikation for TR'er


19. september

Bisidderrollen & Konflikthåndtering


31. oktober og 1. november
2-dages internat med overnatning

Lønbasis & Forhandling


30. november

Kulturforståelse & Profession


Alle dage er heldagsarrangementer og foregår i Aarhus på nær Lønbasis & Forhandling.

Du får lønrefusion alle dagene på TR-uddannelsen.  

Tilmelding
Du kan som nyvalgt TR og medlem af BUPL tilmelde dig BUPL Østjyllands TR-grunduddannelse (alle 4 moduler) senest den 7. august 2017 her:

Tilmeldingsfristen er overskredet


Parkering
Vi kan ikke garantere parkeringspladser på Kystvejen 17, 8000 Aarhus C, men du kan eventuelt finde p-plads her:

Turbinehallerne, Kalkværksvej 12
Sallings p-hus, Østergade
Havnen i Aarhus


Mere info om TR-uddannelsen:

Hjælp til tilmeldingen:
Tine Honoré
Faglig sekretær
3546 5606
tih@bupl.dk

Rita H. Svennum
Kommunikationsmedarbejder
3546 5620
rsm@bupl.dk

| Senest opdateret 23-08-2017 |