Udviklende øjeblikke i pædagogisk praksis

Udviklende øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Rikke Yde Tordrup vil til dette arrangement rette fokus på, hvordan pædagoger kan bruge disse øjeblikke til at støtte børns udvikling.

Praktiske oplysninger


Tid: 

Onsdag den 6. september 2017 kl. 08:30-15:00

Sted:

Søgaarden, Søgårdvej 1, 7451 Sunds

Målgruppe:

Medlemmer af BUPL MidtVestjylland, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også meget velkomne. 

Tilmelding:

Senest onsdag den 23. august 2017

Forplejning:  Der vil være fuld forplejning på dagen. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

På baggrund af Daniel Sterns udviklingspsykologi vil Rikke stille skarpt på udviklende øjeblikke mellem barn og pædagog samt øjeblikkenes betydning for barnets individuelle udvikling. Fokus på barnets individuelle virkelighed og udvikling forudsætter, at vi tilsidesætter generelle ”rigtige” udviklingsnormer for, hvad vi forventer af et barn. 

Denne dag vil Rikke sætte fokus på, hvad pædagoger skal være opmærksomme på, både hos dem selv og hos barnet, for at udviklende øjeblikke kan opstå. Udviklingspsykologi og tilknytningsteori gennemgås på en tilgængelig måde, der knytter an til pædagogers arbejde i vuggestue og børnehave. Undervisningsformen vil være en vekslen mellem teori og praksis, dialogbaseret, samt krydret med humoristiske og selvironiske eksempler fra Rikkes eget behandlingsarbejde med børn.

Foredraget vil komme omkring følgende temaer: 
  • Betydningen af hverdagens udviklende øjeblikke mellem barn og pædagog. 
  • Støtte til barnets udvikling af et godt selv og dermed et godt socialt liv. 
  • Konsekvenser hvis børn ikke støttes i deres individuelle udvikling. 
  • Tegn, der kan være på, at et barn har udviklingsvanskeligheder.
  • Udformning af udviklingsplaner, der dropper den generelle rigtighed og ser det individuelle barns udviklingspotentiale.
  • Neuroaffektive øvelser til at holde sig “langtidsfrisk” som pædagog og derved være i stand til at gribe de udviklende øjeblikke.

Foredragsholder 

Rikke Yde Tordrup er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Ud over sin praksis har Rikke superviseret diverse faggrupper bl.a. støttepædagoger. Hun rådgiver også adoptanter, er gæsteforelæser på Ålborg Universitet og foredragsholder. Hun har udgivet bøgerne “I sku’ bare ha’ set mig” og “Udviklende øjeblikke”.

| Senest opdateret 18-05-2017 |