Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen. 


Praktiske oplysninger


Tid: 

Mandag den 13. november 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Målgruppe:

Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland. 

Tilmelding:

Senest mandag den 30. oktober 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet
Der tages teoretisk afsæt i modellen om grundmotorik, som er udviklet af Anne Brodersen og Bente Pedersen. Derudover vil ’grundleg’ være centralt i hans foredrag. Grundlege er ens på tværs af tid, kulturer og sociale lag. Leg er et naturligt initiativ hos børn og den bedste vej til udvikling. ’Slip legen fri’ er ikke at forveksle med ’fri leg’. Mads vil derimod inspirere til, hvordan vi i pædagogisk praksis bevidst kan skabe profiterende miljøer til legemuligheder, der understøtter børns grundleg og udvikling af grundmotorik. 

Grundlege og den grundmotoriske udvikling har stor betydning for børns senere læring og tilegnelse af færdigheder. Mads vil præsentere denne kobling samt viden om, hvordan vi kan arbejde med det i pædagogisk praksis. 

Foredraget tager udgangspunkt i følgende:
  • Hvad er grundmotorik og grundleg? 
  • Hvordan har grundmotorikken betydning for børns sansemotoriske, psykosociale og sproglige udvikling og læring? 
  • Hvordan understøtter vi den grundmotoriske udvikling?
  • Hvorfor er naturen det bedste legemiljø til at understøtte den grundmotoriske udvikling?
  • Hvorfor skal børn have mulighed for at brække en arm og hvorfor kan man blive klog af at have jord i hovedet? 
  • Hvad er pædagogens rolle i ovenstående?

Foredragsholder

Mads Brodersen er indehaver af Vends Motorik og Naturskole. Mads er uddannet naturvejleder, motorikvejleder, har en pædagogisk diplom i ungdomspædagogik, legepladsinspektør, tømrer og sømand. Han har en bred erfaring inden for special-, social- og almen pædagogik og mere end 20 års erfaring indenfor pædagogik i naturen. Mads læser i øjeblikket til Master i friluftsliv ved Københavns Universitet. Hos Vends Motorik og Naturskole fungerer Mads som konsulent og underviser både indenfor motorikuddannelsen og friluftsområdet.

| Senest opdateret 13-09-2017 |