Frustrationsrobusthedskompetence

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.


Praktiske oplysninger


Tid: 

Mandag den 30. oktober 2017 kl. 09:00-15:00

Sted:

VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Målgruppe:

Medlemmer af BUPL MidtVestjylland, der arbejder i PPR, støtte- og ressourceteams. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også meget velkomne. 

Tilmelding:

Senest torsdag den 12. oktober 2017

Forplejning:  Der vil være fuld forplejning på dagen. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

Hvad dette særlige er, har hun brugt det meste af sit arbejdsliv og neuropsykologiske afsæt til at blive klogere på og resultaterne heraf, vil hun præsentere denne formiddag. Helle tager udgangspunkt i, hvordan vi i pædagogisk praksis kan støtte børn i at udvikle det, hun kalder ”frustrationsrobusthedskompetence”. 

Under foredraget præsenteres hjernens styrende funktioner, de såkaldte eksekutive funktioner, hvordan de udvikles og hvordan vi understøtter denne udvikling. Det vil hun gøre særligt målrettet støtte-, ressource og PPR-pædagogers pædagogiske praksis og viden. Helle vil i forlængelse af dette også have fokus på denne målgruppes vejledende opgaver i daginstitutionerne. 

Børns hjerner udvikler sig i meget forskellige tempi og når den 5 eller 7- årige stadig ikke har lært at styre sig selv, er der ikke nødvendigvis noget galt med barnet - men han/hun lever ikke op til vores forventninger og det skaber let en del frustration omkring barnet. 

Helle vil komme omkring følgende:
  • Hvordan kan vi arbejde med at skabe forståelse og plads, også til de børn, som ikke er så gode til at styre sig selv? 
  • Hvordan kan vi understøtte deres udvikling? 
  • Hvordan forebygger vi, at børn bliver udstødt af børnefællesskaberne?
  • Hvordan finder vi veje til at lære børn selv at styre sig?
  • Hvordan samarbejder vi med forældre og kolleger om dette? 

Erfaringsudveksling

Efter foredraget vil der være mulighed for at sparre og udveksle erfaringer fra kl. 13-15. Har I særlige ønsker til temaer, hører vi gerne fra jer og laver en ramme herfor.  

Foredragsholder

Helle Kjærgård er uddannet børneneuropsykolog. Hun har i 30 år arbejdet med børn med mange forskellige udfordringer. Hun laver neuropsykologiske undersøgelser af børn, samt vejleder og superviserer forældre og professionelle. Helle har arbejdet i kommuner, specialinstitutioner og amter og har bl.a. været leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Fredericia Kommune. Sideløbende med det direkte arbejde med børn, unge og deres familier har hun arbejdet med at uddanne fagfolk. Hun har udgivet bøgerne "Barnets lærende hjerne", “Mit urolige barn” og “Den lille kaospilot”.

| Senest opdateret 18-05-2017 |