BUPL's holdning til kommunale budgetter

BUPL undersøger og analyserer jævnligt kommuners økonomi og deres bevillinger til børne og unge. Find tal om hvordan kommunerne bruger penge - eller sparer - på børnene. 

Kommunale budgetter 2018
Hvordan lægger din kommune op til, at prioritere 0-5 års området?
Tjek din kommune på kortet

Kommunale budgetter 2017 - Mindre til de mindste
Færre pædagoger, tidligere overgang og flere lukkedage. Kommunerne planlægger besparelser på børneområdet i 2017.
Hvordan ser det ud i din kommune?

Budgetkort500x314


Kommunale budgetter 2016 - Sparer din kommune på børnene?
Find svaret på vores 2 Danmarkskort over både daginstitutionsområdet og SFO, skole- og klubområdet.

GultUdsnit200x100

RoedtUdsnit200x100

Kommunale  budgetter 2015 - Se om din kommune sparer eller bruger flere penge på børn og unge.
KL og regeringen aftalte i 2014, at der fortsat skulle prioriteres kvalitet og normeringer på dagtilbudsområdet. BUPL’s kortlægning af kommunernes budgetter for 2015 viser, at knap halvdelen af kommunerne sparer på området, og dermed ikke lever op til intentionen i aftalen.
Se Danmarkskortet

DKKort500x314


Kommunale budgetter 2014 - Sådan bruger kommunerne de 500 mio. kr.
Igen lever kommunerne ikke op til deres løfte om at styrke kvaliteten i vuggestuer og børnehaver med 500 mio. kr. BUPL's kortlægning viser tværtimod, at kommunerne i 2014 vil fjerne penge fra området.
Se Danmarkskortet

DKKortNy530x314


Lukkedage er et skjul for generelle besparelser
En analyse af kommunale sparekataloger og budgetter fra 2011 viser, at mange kommuner bruger sommerferielukning som et påskud for at skære i de generelle normeringer.
Se undersøgelsenKommuneundersøgelse: Ingen penge til børn med særlige behov

En undersøgelse af kommunerne foretaget af Epinion for BUPL viser, at knap 9 ud af 10 kommuner har sat initiativer i gang for at øge inklusion af børn med særlige behov i almindelige daginstitutioner. Kun halvdelen af kommunerne sender penge med, viser tallene fra 2011.
Se undersøgelsen


| Senest opdateret 25-09-2017 |