Kommunale budgetter 2017: 0-5 års området

Med besparelser for 113 millioner kroner og forringelser for det samme beløb ender de kommunale budgetter på dagtilbudsområdet for 2017 med at gå nogenlunde i nul, hvis man samlet ser tallene på landsplan. Men beløbene dækker over meget forskellige økonomiske prioriteringer på daginstitutionsområdet fra kommune til kommune.

OBS - Opdaterede budgettal for 2017 findes på vores

Store forskelle
21 af landets 98 kommuner planlægger at tilføre flere penge til børnehaver og vuggestuer. Næsten dobbelt så mange - 41 kommuner - lægger omvendt op til besparelser. Og 36 kommuner vil holde udgifterne i ro.

Blandt de 21 kommuner, der har valgt at tilføre ekstra penge til børneområdet, er Randers Kommune, der investerer 11 millioner kroner i en styrkelse af normeringerne i dagtilbuddene.

Omvendt vil kommuner som Høje Taastrup og Egedal skære i udgifterne til de mindste. Egedal Kommune sparer 4,5 millioner kroner, der blandt andet resulterer i, at ledelsen af dagplejen lægges ind under daginstitutionernes ledelse.  Høje Taastrup Kommune har vedtaget forringelser for 3,5 millioner kroner, der hentes ved en tidligere overførsel af børnehavebørnene til kommunens SFO’er.

I de øvrige kommuner, der går i rødt, resulterer besparelserne blandt andet også i færre pædagoger i dagtilbuddene, tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og flere lukkedage.

Kortet herunder viser, hvilke kommuner som enten sparer, tilfører flere midler eller holder status quo på budgettet for daginstitutionerne i 2017. Ved at klikke på den enkelte kommune, kommer der en kort tekst frem, og det er derfra muligt at se en mere detaljeret beskrivelse af kommunens budgetforslag.

Kortforklaring:

Roed15x15 = Besparelser

Gul15x15 = Uændret

Groen15x15 = Forbedringer

Graa15x15 = Ingen oplysninger 

Metode

  • Hvordan er opgørelsen lavet?
  • Er der taget højde for faldende børnetal?

Se metoden her

Kommunale budgetter 2017: 6-18 års området
Se også vores kort over 6-18 års området
| Senest opdateret 06-10-2017 |