BUPL's politikker for pædagogers arbejdsliv

Se BUPL's politikker for de områder, der påvirker pædagogers arbejde.

BUPL's politikker


Her finder du BUPL's vedtagne arbejdsmarkeds- og socialpolitik.

Læs om BUPL's arbejdsmiljøpolitik

Læs om BUPL's politik om arbejdstid

Lønberegneren viser sammenhængen mellem løn og ledelse. I lønberegneren kan du selv definere din profil, og se lønniveauet.

Her finder du BUPL's vedtagne politik på 0-6 års området.

Alle børn har ret til trivsel og læring. Et godt børneliv kræver gode fritidsinstitutioner og gode fritidsinstitutioner bidrager til at folkeskolens intentioner kan opfyldes.

Læs om BUPL's politik på det private område

BUPL’s familie- og arbejdslivspolitik har til formål at sikre, at kvinder og mænd får de bedste vilkår for at have et arbejde og samtidig et familieliv. Det er BUPL’s mål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og samtidig gøre noget ved de forhold, der begrænser familier i at kunne træffe de valg, de reelt ønsker for deres familieliv og for deres arbejdsliv – gennem hele livet.

Læs om BUPL's forskningspolitik

Se BUPL's politik for institutions- og ledelsesstruktur

Læs om BUPL's ligestillingspolitik

Læs om BUPL's lønpolitik

Læs om BUPL's politik om personalegoder

Læs om BUPL's professionsmålsætninger

Læs BUPL's politik, principper og anbefalinger når det gælder samarbejde med frivillige i pædagogiske institutioner.
| Senest opdateret 10-11-2014 |