BUPL's arbejdsmiljøpolitik

Arbejdet med arbejdsmiljøet er en central opgave for BUPL.

Arbejdsmiljøet er grundlaget for, at arbejdspladsen fungerer og den enkelte trives. BUPL's arbejdsmiljøpolitik skal sikre, både den enkelte pædagogs sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og en velfungerende arbejdsplads.

BUPL's arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i, at vilkårene for det pædagogiske arbejde, og et godt arbejdsmiljø er tæt forbundne. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre kvaliteten af det pædagogfaglige arbejde og vilkårene for at udføre dette.

Det skal sikres, at vilkårene for det pædagogiske arbejde fremmer muligheden for at udøve professionen. Arbejdsmiljøet skal derfor være en væsentlig del af det pædagogiske arbejde.

BUPL vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø ved, at pædagogerne opnår medbestemmelse og indflydelse på centrale tiltag, der omfatter planlægning, udførelse og evaluering af det pædagogiske arbejde med børnene.

Hent arbejdsmiljøpolitik (pdf)

| Senest opdateret 21-01-2011 |