Konference i Aarhus og Østjylland: Vuggestueliv

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne. Dagen kaster lys over hverdagslivets komplekse vuggestuepædagogik.


Tirsdag den 5. december kl. 9.30-15.00

på Centralværkstedet, Værkmestergade 7-9, Aarhus 


Program

9.30 – 10.00 Morgenmad
10.00 – 12.00 Udsatte børn i vuggestuen – betydningen af tidlige forebyggende pædagogiske indsatser. Oplæg ved Kirsten Elise Petersen.
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 15.00 Vuggestuepædagogik i hverdagslivet. Oplæg ved Maja Røn Larsen.
Inklusiv kaffe og kage

Oplæg

2017_1205_KirstenElisaUdsatte børn i vuggestuen – betydningen af tidlige forebyggende pædagogiske indsatser ved Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet.
Oplægget sætter fokus på de helt små udsatte børn i vuggestuen og de pædagogiske indsatser der tilrettelægges til forebyggelse af en opvækst præget af udsatte livsforhold. Oplægget tager afsæt i den eksisterende forskning og viden på dette område, herunder et særskilt fokus på, hvilke typer af indsatser, som forskningen har belyst har effekt for børnenes videre udvikling og læring. Ligeledes vil der være et særligt fokus på pædagogers faglige kompetencer i arbejdet med små udsatte børn og deres forældre, såvel som betydningen af samarbejde med andre professionelle faggrupper, herunder især samarbejdet med sundhedsplejen. 

2017_1205_MajaVuggestuepædagogik i hverdagslivet ved Maja Røn Larsen, Roskilde Universitet
Når vi følger de mindste børns hverdagsliv i vuggestuer, bliver vi opmærksomme på, hvor væsentligt, det er for børnene at være omgivet af opmærksomme og nærværende voksne, der hele tiden udforsker, hvad der er på spil for børnene og bidrager til at skabe relevante deltagelsesmuligheder. Man bliver desuden opmærksom på, hvor omfattende og komplekst dette pædagogiske arbejde er. Interessant nok bliver man også opmærksom på, hvor vanskeligt det er at beskrive dette arbejde, og ikke mindst få det til at passe i forhold til forskellige krav om standarder, metoder og mål for vuggestuebarnets udvikling og læring.
Den vuggestuepædagogiske praksis ser på den måde ud til at være spændt ud mellem en række forskellige krav og betingelser, som vuggestuepædagoger hele tiden må navigere og finde veje i. Oplæggets sigte er at kaste lys over hverdagslivets komplekse vuggestuepædagogik, og nogle af de muligheder og dilemmaer som pædagogerne oplever. 

Pris og tilmelding

Medlemmer af BUPL 395 kr.
BUPL-medlemmer, der enten er arbejdsløse, pensionister eller medlem af PLS gratis
Øvrige faggrupper, der er medlem af en fagforening under FTF / LO 1000 kr.

Tilmeldingsknap
Bindende tilmelding senest den 28. november kl. 12. Tilmelding efter "først til mølle-princippet".

Parkering (mod betaling)
Centralværkstedet
Bruuns Galleri
Scandinavian Center Aarhus, Margrethepladsen
Turbinehallerne, Kalkværksvej 12
Sallings p-hus, Østergade
Havnen i Aarhus
Navitas

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til selve arrangementet, er du velkommen til at kontakte Ingelise Andresen, BUPL Århus, ina@bupl.dk, 3545 56 50.

| Senest opdateret 18-05-2017 |