Om BUPL-A

BUPL-A er børne- og ungdomspædagogernes a-kasse. 60.000 pædagoger inden for daginstitutions- og klubområdet er medlem af BUPL's arbejdsløshedskasse. To specialiserede teams, Den Digitale A-kasse og et forsikringssekretariat står til din rådighed.

Kerneydelserne i a-kassen
Vejledning af medlemmerne prioriteres meget højt.
De to vigtigste kerneydelser er:

  • udbetaling af ydelser, fortrinsvis i forbindelse med ledighed og efterløn
  • vejledning og fokus på at få de pædagoger i job.

Høj service og billig pris
BUPL-A ligger i front som en af de mest effektive og produktive a-kasser i sammenligning med andre a-kasser. Samtidig er BUPL-A den billigste af de a-kassen, pædagoger kan være medlem af.
Se opgørelsen fra januar 2017

Specialiserede teams og digital selvbetjening

Den Digitale A-kasse
Der er rigtig mange ting, der er nemmest at klare her på hjemmesiden og i Den Digitale A-kasse.
Gå til Den Digitale A-kasse

Jobteamet
Spørgsmål om velkomstmødet og opfølgningsmøder, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling.
Kontakt Jobteamet

Dagpenge- og efterlønsteamet
Alt vedr. dagpenge, ferie og efterløn, herunder
-Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser (dog ikke efterløn og ferie), supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæner - samt dimittender. 
- Spørgsmål om ferie og efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, efterlønsansøgning, vejledning og fradrag i pensioner, efterlønsmøder - samt feriekort, feriedagpenge mm. 

Kontakt dagpenge- og efterlønsteamet 

Forsikringssekretariatet
Forsikringssekretariatet tager sig af de forsikringsmæssige forhold i a-kassen i forhold til lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Politisk struktur
A-kassens politiske ledelse består af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.
Læs om a-kassens politiske struktur

Ledelsen i A-kassen
Daglige ledelse varetages af formanden, som er medlem af både BUPL's og BUPL-A's forretningsudvalg og en direktør.

| Senest opdateret 09-12-2013 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.