Når dagpengene ophører

Dagpengeretten udløber som udgangspunkt efter to år, men har du haft arbejde ind imellem - kan du gøre brug af fleksibel genoptjening.

Er du tæt på at kunne få efterløn er den sidste mulighed et seniorjob.

Hvis dagpengeretten er opbrugt, er man som ledig henvist til andre former for forsørgelse. I yderste konsekvens kontanthjælp - eller ingenting, afhængigt af ens personlige forhold og/eller ægtefælles eller samlevers forhold.

  • Hvis du opbruger sin toårige dagpengeret efter 2. januar 2017, kan du gøre brug af fleksibel genoptjening, afhængigt af hvor mange løntimer du har haft undervejs. I bedste fald kan fleksibel genoptjening forlænge din dagpengeret med et år. Læs mere her.

  • Er du tæt på at kunne gå på efterløn, er der desuden mulighed for at komme i seniorjob. Du skal have opbrugt dine muligheder for dagpengeforlængelse, før du kan komme i seniorjob. Læs mere her.

  • Er du tæt på at nå din folkepensionsalder, skal du huske at søge om folkepension senest ved udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Hvis du søger senere, kan du kun i visse tilfælde få udbetalt folkepension og ældrecheck med tilbagevirkende kraft. Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, du kan søge om som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. På www.borger.dk/folkepension kan du både søge og læse mere om reglerne. Du kan også få vejledning hos Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61 eller hos din kommune.

| Senest opdateret 18-09-2017 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.