Når dagpengene ophører

Dagpengeretten udløber som udgangspunkt efter to år, men har du haft arbejde ind imellem - kan du gøre brug af fleksibel genoptjening.

Er du tæt på at kunne få efterløn er den sidste mulighed et seniorjob.

Hvis dagpengeretten er opbrugt, er man som ledig henvist til andre former for forsørgelse. I yderste konsekvens kontanthjælp - eller ingenting, afhængigt af ens personlige forhold og/eller ægtefælles eller samlevers forhold.

  • Hvis du opbruger sin toårige dagpengeret efter 2. januar 2017, kan du gøre brug af fleksibel genoptjening, afhængigt af hvor mange løntimer du har haft undervejs. I bedste fald kan fleksibel genoptjening forlænge din dagpengeret med et år. Læs mere her.

  • Er du tæt på at kunne gå på efterløn, er der desuden mulighed for at komme i seniorjob. Du skal have opbrugt dine muligheder for dagpengeforlængelse, før du kan komme i seniorjob. Læs mere her.

| Senest opdateret 29-06-2017 |

Husk at søge Lønsikring

Husk at søge om Lønsikring i Den Digitale A-kasse, hvis du er blevet ledig. Er du medlem af BUPL, er du automatisk omfattet af den kollektive ordningen, og så kan du typisk få mellem 600 og 3500 kr. oven i dagpengene pr. måned.