Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge?

Det højeste dagpengebeløb for fuldtidsforsikrede er 18.403 kr. om måneden (2017)

Dagpengene udbetales for en måned ad gangen, med udgangspunkt i at fuldtidsforsikrede har 160,33 arbejdstimer pr. måned og deltidsforsikrede har 130 arbejdstimer pr. måned - uanset hvor mange arbejdsdage der er i den pågældende måned.

Dagpenge udbetales ikke for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at nå op på hhv. 160,33 og 130 timer i udbetalingsmåneden - dvs. fraregnet arbejdstimer, sygdom, ferie mm.

Dagpengesatsen er 90 procent af din tidligere løn, dog højst:

  • 18.403 kr. (2017) for fuldtidsforsikrede, der på grund af arbejde er indplaceret på den højeste dagpengesats (100 procent)
  • 15.090 kr. for fuldtidsforsikrede nyuddannede med forsørgerpligt, der ikke har optjent retten til maksimale dagpenge endnu (82 procent).
  • 13.158 kr. for fuldtidsforsikrede nyuddannede uden forsørgerpligt, der ikke har optjent retten til maksimale dagpenge endnu (71,5 procent).

 For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb hhv. 12.269 kr., 10.061 kr. og 8.772 kr. om måneden.

Se alle ydelser, når du er på dagpenge

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.