På ferie på efterløn - kan jeg det?

Hvis du holder ferie med løn eller feriepenge i efterlønsperioden, skal der ske fradrag i din efterløn dag for dag. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor du holder ferie. 

Feriegodtgørelse uden afholdelse af ferie
Hvis du får udbetalt feriepenge i efterlønsperioden eller i de sidste 3 måneder, før du går på efterløn, uden at du holder ferien, skal der ske fradrag i din efterløn. Fradraget sker, når feriepengene udbetales for det antal dage, feriepengene dækker. 

Ferie med løn eller feriegodtgørelse
Hvis dine feriepenge eller løn i ferieperioden brutto er på et mindre beløb end efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Ferie i et ansættelsesforhold
Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet dine feriepenge fra dage til timer og få fradrag for de beregnede timer.

Afholdt ferie kan medregnes til opfyldelse af 2-års-reglen og optjening af timer til den skattefri præmie.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Udfyld ydelseskort i dag

Udfyld ydelseskort for november måned i Den Digitale A-kasse i dag. Pengene er på din konto torsdag 30. november. I december skal du udfylde ydelseskortet allerede 20. december. Sæt gerne et kryds i kalenderen.