Veje til flere pædagoger: Forebyg pædagogmangel


Allerede nu mangler vi pædagoger. Og i 2030 vil vi mangle 14.000 pædagoger alene for at følge med børnetallet og loven om minimumsnormeringer. Vi har brug for flere pædagoger for at kunne sikre høj kvalitet i dag- og fritidsinstitutioner. Her kan du læse, hvad vi ved om pædagogmanglen, og hvilke veje vi kan gå for at få flere pædagoger.


Opdateret d. 25. oktober 2021

Pædagogmangel er en af de største udfordringer, hvis vi skal indfri ambitionerne om højere kvalitet i dag- og fritidsinstitutioner.

Bedre normeringer, højere pædagogandel og styrket faglighed skal gå hånd i hånd for at sikre #godtbørneliv i institutioner, SFO’er, klubber og skoler.

Der er brug for en national rekrutteringsplan for at løse udfordringen. Der er mange håndtag, man kan og skal dreje på for at få flere pædagoger og fastholde pædagoger i faget.

 

Her finder du nøglefakta og får et hurtigt overblik over behovet for og veje til at få flere pædagoger

 • Vi mangler allerede pædagoger. 42 procent af lederne i daginstitutioner har inden for det seneste år måtte ansætte en medarbejder uden pædagoguddannelse i en pædagogstilling (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).
 • I år 2030 mangler vi 14.000 pædagoger for at følge med det stigende børnetal og loven om minimumsnormeringer. Pædagogmanglen vil forekomme i hele Danmark (Damvad Analytics, 2021).
 • Færre søger ind på pædagoguddannelsen. Siden 2016 er antallet af 1. prioritets-ansøgninger til uddannelsen faldet med 10 procent (Danske Professionshøjskoler, 2019).
 • Seks ud af 10 pædagoger arbejder i dag på deltid. Ifølge pædagogerne skyldes det i høj grad, at normeringerne er for dårlige, og at der ikke er tid nok til faglighed. (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).
 • BUPL estimerer, at bedre normeringer vil kunne udløse ca. 3.000 ekstra pædagog-årsværk blandt deltidsansatte. (KRL, BUPL’s vilkårsundersøgelse og egne beregninger, 2021)
 • I landets daginstitutioner vil 57 procent af de deltidsansatte pædagoger gerne øge deres arbejdstid, hvis normeringerne bliver bedre (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).
 • Cirka 11.000 pædagoger arbejder uden for pædagogiske arbejdsområde (AE, 2020). En måde at få flere pædagoger er, at få nogle af dem til at vende tilbage til pædagogfaget.
 • En høj pædagogandel er en forudsætning for høj pædagogisk kvalitet. Men pædagogandelen falder i hele landet (Danmarks Statistik, 2021).
 • I daginstitutioner er pædagogandelen i gennemsnit 60 procent med store forskelle fra kommune til kommune (Danmarks Statistik, 2021). BUPL anbefaler en pædagogandel på mindst 80 procent.
 • Pædagoger trækker sig ca. 1 år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end gennemsnittet af lønmodtagere. 9 ud af 10 pædagoger i daginstitutioner vil blive længere i jobbet, hvis normeringerne bliver bedre (BUPL’s vilkårsundersøgelse, 2021).


Her finder du BUPL's bud på, hvordan vi kan sikre flere pædagoger og give grundlag for et #godtbørneliv i dag- og fritidsinstitutioner.

BUPL har i september 2021 offentliggjort et ny rekrutteringsudspil med en række bud på, hvad der kan indgå i en national rekrutteringsplan for at få flere pædagoger.

BUPL foreslår blandt andet:

 • Reformér pædagoguddannelsen, så de studerende får en stærk pædagogisk grundfaglighed og styrk de kreative-æstetiske fag. Det vil gøre pædagogerne bedre rustet til at arbejde i faget i mange år.
 • Investér i pædagoguddannelsen med et øget og varigt taxameter, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet med mere og bedre undervisning og feedback.
 • Afsæt national finansiering til uddannelsesstillinger til pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en meritpædagoguddannelse.
 • Væk gymnasieelevers interesse for pædagogfaget, fx ved at indføre pædagogik som valgfag og styrke brobygningsforløb og studievejledning i gymnasiet.
 • Opret en rekrutteringspulje, som kommuner kan søge som led i en øget pædagogandel.
 • Skab økonomiske incitamenter for, at ledige med relevante kvalifikationer tager en (merit)pædagoguddannelse.
 • Giv en bedre løn til pædagoger. En løn, der tilsvarer uddannelses- og ansvarsniveau.
 • Skab bedre vilkår for pædagoger, så ansatte på deltid vil gå op i tid. BUPL estimerer, at bedre vilkår kan udløse op mod 3000 ekstra årsværk.
 • Etablér seniorordninger som led i at fastholde erfarne pædagoger.

Se hele BUPL’s rekrutteringsudspil: Sådan får vi flere pædagoger (pdf)


Læs om, hvordan bl.a. gode normeringer og bedre plads til faglighed vil tiltrække og fastholde pædagoger – og få pædagoger til at vælge at gå op i tid.Læs om de 11.000 pædagoger, der ikke længere arbejder i pædagogfaget, og om hvordan vi kan få en stor del af dem tilbage.


Læs om spydspidsprojekt mellem BUPL, uddannelser, Københavns og Århus kommuner - og om det politiske flertal for en rekrutteringsplan.