Veje til flere pædagoger: Forebyg pædagogmangel


Allerede nu mangler vi pædagoger. Og i 2030 vil vi mangle 14.000 pædagoger alene for at følge med børnetallet og loven om minimumsnormeringer. Vi har brug for flere pædagoger for at kunne sikre høj kvalitet i dag- og fritidsinstitutioner. Her kan du læse, hvad vi ved om pædagogmanglen, og hvilke veje vi kan gå for at få flere pædagoger.


Opdateret d. 23. september 2021

Pædagogmangel er en af de største udfordringer, hvis vi skal indfri ambitionerne om højere kvalitet i dag- og fritidsinstitutioner.

Bedre normeringer, højere pædagogandel og styrket faglighed skal gå hånd i hånd for at sikre #godtbørneliv i institutioner, SFO’er, klubber og skoler.

Der er brug for en national rekrutteringsplan for at løse udfordringen. Der er mange håndtag, man kan og skal dreje på for at få flere pædagoger og fastholde pædagoger i faget.

 

Her finder du BUPL's bud på, hvordan vi kan sikre flere pædagoger og give grundlag for et #godtbørneliv i dag- og fritidsinstitutioner.

BUPL har i september 2021 offentliggjort et ny rekrutteringsudspil med en række bud på, hvad der kan indgå i en national rekrutteringsplan for at få flere pædagoger.

BUPL foreslår blandt andet:

  • Reformér pædagoguddannelsen, så de studerende får en stærk pædagogisk grundfaglighed og styrk de kreative-æstetiske fag. Det vil gøre pædagogerne bedre rustet til at arbejde i faget i mange år.
  • Investér i pædagoguddannelsen med et øget og varigt taxameter, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet med mere og bedre undervisning og feedback.
  • Afsæt national finansiering til uddannelsesstillinger til pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en meritpædagoguddannelse.
  • Væk gymnasieelevers interesse for pædagogfaget, fx ved at indføre pædagogik som valgfag og styrke brobygningsforløb og studievejledning i gymnasiet.
  • Opret en rekrutteringspulje, som kommuner kan søge som led i en øget pædagogandel.
  • Skab økonomiske incitamenter for, at ledige med relevante kvalifikationer tager en (merit)pædagoguddannelse.
  • Giv en bedre løn til pædagoger. En løn, der tilsvarer uddannelses- og ansvarsniveau.
  • Skab bedre vilkår for pædagoger, så ansatte på deltid vil gå op i tid. BUPL estimerer, at bedre vilkår kan udløse op mod 3000 ekstra årsværk.
  • Etablér seniorordninger som led i at fastholde erfarne pædagoger.

Se hele BUPL’s rekrutteringsudspil: Sådan får vi flere pædagoger (pdf)