Ungeudspil


Vi skal gå nye veje, hvis vi skal give alle børn og unge, de bedste muligheder. Alt for mange børn og unge står uden for samfundets fællesskaber og alt for mange mistrives. Med dette Ungeudspil kommer BUPL med bud på, hvordan vi giver alle børn og unge den bedst mulige fremtid.


Opdateret d. 04. juni 2019

Det er nødvendigt at støtte de unge i at finde deres potentialer, og hjælpe dem med at finde deres vej mod en uddannelse, job og i sidste ende et velfungerende voksenliv. Og vi må sætte fokus på, at ikke alle unge trives med en snæver boglig tilgang i skolen, og at nogle unge har brug for andre muligheder.

Vi må erkende at unges mistrivsel, kriminalitet eller manglende motivation for uddannelse er en konsekvens af mange forskellige faktorer. Derfor skal det forebygges og håndteres med et flerfagligt helhedsperspektiv.

Det er en god investering for alle.

BUPL’s 6 forslag til at give børn og unge den bedst mulige fremtid:

  • Flere praktiske elementer i udskolingen
  • Forsøg med værksteder på tværs af klub og udskoling
  • Pædagoger som kontaktperson for unge på vej mod uddannelse
  • Familien skal være en del af løsningen – også i ungdomsårene
  • Øget tværfaglighed i forebyggelse af ungdomskriminalitet
  • Trivselskommission med fokus på børn og unges trivsel

Se BUPL’s ungeudspil 2018 (pdf)