Tidlig indsats


Alle børn har ret til en god start. At blive i stand til at klare sig godt i livet handler ikke kun om fremtiden. Det handler i høj grad om at tage nuet alvorligt. I BUPL mener vi, at alle børn har ret til en god start. Og vi har klare forslag til, hvad der skal til for at løse denne vigtige opgave. For pædagoger er centrale, hvis vi skal lykkes med den
tidlige indsats.


Opdateret d. 04. juni 2019

Hverdagen i en daginstitution giver børn værdifulde erfaringer med at høre til i et fællesskab, at være accepteret for den, man er, at mestre nye udfordringer og løbende lægge små sten til den store mosaik om, hvordan verden gribes og begribes – erfaringer, som skabes i pædagogiske læringsmiljøer, tilrettelagt og støttet af pædagoger med dyb viden om børns trivsel, læring og udvikling.

Vi har med andre ord en enestående chance for at øge børns sociale mobilitet med daginstitutioner af høj kvalitet. 10-14 % af børn befinder sig i en socialt udsat position. Vi ved, at disse børn er i særlig risiko for at ende i en permanent udsat position, både i skolen og fremadrettet.

Det har store konsekvenser både for det enkelte barn, familien og for samfundet, men det behøver ikke ende sådan. Forskning viser, at en god normering og en høj pædagogandel i daginstitutionen er en af de vigtigste investeringer i børns udvikling, senere skolegang og generelle livschancer – særligt for børn i udsatte positioner.

Allerede i 2009 råbte forskerne vagt i gevær over de lave normeringer, men siden er det kun gået en vej – og det er ned. Det er på tide at indføre minimumskrav, som sikrer den generelle kvalitet i daginstitutionerne. Det betyder, at vi skal have et minimum af pædagoger i vores daginstitutioner, og der, hvor der er behov for en særlig pædagogisk indsats, skal der være mulighed for sociale normeringer.

Vi kan som samfund ikke acceptere, at det er postnummeret og kommunernes størrelse, økonomi og politik, der afgør, om et barn får den nødvendige pædagogiske støtte. Ej heller, at det er de børn med størst behov, der møder færrest uddannede pædagoger. Både politisk og i de kommunale forvaltninger er der store ambitioner på børneområdet, men alt for ofte bliver det ved skåltalerne. Nu er det tid til handling.

I BUPL mener vi, at alle børn har ret til en god start. Og vi har klare forslag til, hvad der skal til for at løse denne vigtige opgave. For pædagoger er centrale, hvis vi skal lykkes med den
tidlige indsats.

Læs hele BUPL’s udspil om tidlig indsats (pdf)