#StoltPædagog – Vi udvikler professionen sammen


Med professionsstrategien ’En stærk pædagogprofession i bevægelse’ rykker vi endnu tættere sammen som pædagoger for at skabe forandringer for vores fag og vilkår. Vi vil skabe en endnu stærkere og mere synlig pædagogprofession, som sidder for bordenden, når beslutningerne træffes på vores områder. Som pædagog, leder og medlem kan DU være med.


Opdateret d. 21. september 2020

Logo

BUPL’s professionsstrategi: En stærk pædagogprofession i bevægelse

En stærk pædagogprofession i bevægelse skabes gennem engagerede pædagoger og ledere, som hver dag udøver stærk faglighed og dømmekraft i det pædagogiske arbejde. Som står op for faget og professionen, og som siger fra over for dårlige rammer og vilkår.

Som pædagoger tager vi ansvar i udviklingen af det pædagogiske område, og vi går forrest i arbejdet med at skabe større anerkendelse af pædagogers betydning i et stærkt velfærdssamfund.

Med BUPL’s professionsstrategi skaber vi flere faglige og etiske diskussioner – i pædagoguddannelsen, på de pædagogiske arbejdspladser og i den offentlige debat.

Det starter på arbejdspladsen, men vi skal også mærke vores store faglige fællesskab og rygstødet fra flere end 55.000 pædagog- og lederkolleger i hele landet.

Derfor vil du bl.a. kunne møde faglige politiske værksteder, debatmaterialer om vilkår og faglighed, kampagner, aktiviteter og et stort Pædagogisk Træf i april 2021.

Professionsstrategiens formål

Formålet er overordnet at understøtte udviklingen af en endnu stærkere og mere anerkendt pædagogprofession. Det sker ved, at:

  • Pædagoger og ledere udvikler pædagogfaget og den professionelle dømmekraft.
  • Pædagogprofessionen udvikler konkrete løsninger i fremtidens velfærdssamfund.
  • Pædagogers uddannelse skaber et stærkt fagligt fundament.
Find BUPL’s professionsstrategi

Professionsstrategien blev vedtaget på kongressen i 2018 og sætter retningen for BUPL’s arbejde med professionen, faget og rammerne for pædagogers og lederes arbejde.


En stærk pædagogprofession i bevægelse kommer af, at vi både styrker vores pædagogiske faglighed ind ad til og taler vores faglighed op ud ad til. At vi mødes, debatterer, motiverer og inspirerer hinanden i vores store, faglige fællesskab – både ude på arbejdspladserne, på tværs af kommuner og landsdele og over for vores samarbejdspartnere.

Som medlem af BUPL og Lederforeningen i BUPL kan du fra januar 2020 deltage i en række aktiviteter og bruge forskellige materialer som led i arbejdet med professionsstrategien.

Du kan følge med her på siden, hvor vi løbende vil lægge nye tilbud til dig og kollegerne.

Plakat: Vi sætter vores pædagogiske faglighed i spil, når vi … (pdf)

Pædagogisk træf er på grund af fare for corona-smitte udskudt til 12. april 2021.

 


Få alle dialogkortene her

OBS – Vælg print på begge sider, hvis det er muligt.


Gode råd til at tage ordet

Viden om ligeløn

Inspiration til at debattere praksis

Viden om pædagogers praksis


Vi har samlet en masse ny viden om den pædagogiske faglighed og profession, som kan gøre os skarpere på vores arbejde og de rammer, vi har til rådighed. Find det her og læs det gerne sammen med dine kolleger

Pædagogers faglige rolle i lyset af evidensbølgen

I sit forskningsprojekt fra 2019 undersøger Christian Aabro, Københavns Professionshøjskole, bl.a. spørgsmålet: ”Hvad gør vi på min arbejdsplads, når vi skal vælge mellem at følge et bestemt koncept og barnets behov i den konkrete situation?”

Læs artikel om projektet, der er støttet af BUPL’s forskningspulje

Hent hele rapporten (pdf)

Hvordan evaluerer vi kvalitet i arbejdet med læreplanen?

Projektet ’Dialoger om kvalitet’ er støttet af BUPL’s forskningspulje. Projektet undersøger, hvilken betydning pædagogers og forvaltningers forskellige forståelser af kvalitet og evaluering har for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Bag projektet står bl.a. No Emil Kampmann, Københavns Professionshøjskole.

Læs artikel om forskningsprojektet – Kvalitetsstyring presser pædagoger: »Du skal altid stå på tæer, men du kommer aldrig i mål«

Hør podcasten Er data og pædagogik en god blanding?

Hent hele rapporten (pdf)

Viden i spil i daginstitutionen

Hvordan kan pædagogisk arbejde udvikles og styres på måder, der tager udgangspunkt i pædagogers viden og de dilemmaer og sammensatheder, der kendetegner pædagogisk arbejde? Det undersøger Line Togsverd, VIA, i projektet, der er støttet af BUPL’s forskningspulje.

Hør podcast om projektet: Fortællinger ruster pædagoger til læreplansarbejde

Hent hele rapporten (pdf)

Programmering af pædagogikken

Christian Aabro m.fl. undersøger, hvad brugen af evidensbaserede koncepter betyder for den pædagogiske praksis. Som led i projektet er udviklet refleksionsspørgsmål, der kan klarlægge, hvordan I oplever, at koncepterne spiller sammen med fagligheden og hverdagen på jeres arbejdsplads.

Find pjece med refleksionsspørgsmål (pdf)

Hør podcast om projektet: Koncepter splitter pædagoger

Hent hele rapporten (pdf)

Nye pædagoger udfordret af virkeligheden

I projektet ’Professionsbachelorisering i et vadested’ har Steen Baagøe Nielsen, RUC, m.fl. undersøgt de udfordringer, som nyuddannede pædagoger oplever. Praksischokket skyldes bl.a., at de nye pædagoger kommer ud i en presset pædagogisk hverdag, og at pædagoguddannelsen rummer stadig færre undervisnings- og vejledningstimer.

Hør podcasten Nye pædagoger får et chok

Hent hele rapporten (pdf)

Ny viden i øregangene

Børn&Unge Podcast stiller skarpt på ny pædagogisk viden og forskning og på spændende projekter fra pædagogers hverdag. Bliv klogere på fx inklusion af børn med handicap, sammenhængen mellem børn og pædagogers trivsel, pædagogers ytringsfrihed og ligeløn.

Find oversigt over alle Børn&Unge podcast