Rekrutteringsudspil


Flere pædagoger til børnene – Sådan forebygger vi pædagogmangel. Om 10 år vil der være 50.000 flere 0-5-årige børn. Det vil kræve yderligere 14.000 pædagoger frem mod 2030 bare for at følge med udviklingen i børnetallet, og for at leve op til loven om minimumsnormeringer og højere pædagogandel.


Opdateret d. 19. december 2020

Mangel på pædagoger er en af de største udfordringer i de kommende år, hvis vi skal indfri ambitionerne om højere kvalitet i daginstitutionerne. Bedre normeringer og styrket faglighed skal gå hånd i hånd for at sikre #godtbørneliv.

Der er brug for:
  • En national rekrutteringsplan hvor alle parter tager ansvar for en løsning på kort og på lang sigt
  • Etablering af uddannelsesstillinger så flere medhjælpere og pædagogiske assistenter tager en meritpædagoguddannelse
  • Styrket rekruttering til pædagoguddannelsen og flere timer til øvelse, undervisning og feedback så uddannelsen er attraktiv at søge ind på
  • Flere pædagoger fra deltid til fuld tid. Mange pædagoger vil gerne gå op i tid, hvis normeringerne og arbejdsvilkårene bliver bedre
  • Tilbagerekruttering af 11.000 pædagoger der har forladt professionen gennem plads til faglighed bedre mulighed for efter- og videreuddannelse
  • Mere attraktive vilkår med højere løn og bedre arbejdsmiljø, så flere vælger professionen – og bliver i professionen

Hent denne tekst i layoutet version: Veje til flere pædagoger (pdf)

Hent BUPL’s rekrutteringsudspil: Rekrutteringsudspil (pdf)