Rekrutteringsudspil


BUPL kommer her med en række forslag til, hvordan vi på kort og lang sigt kan sikre, at der er et tilstrækkeligt antal uddannede pædagoger – det fortjener vores børn.


Opdateret d. 02. juni 2020
Flere uddannede pædagoger – for børnenes skyld

Manglen på uddannede pædagoger bliver brugt som argument for, at politikerne ikke kan indføre minimumsnormeringer på stående fod, men at der brug for en længere indfasning.

Der mangler i dag 4000 pædagoger, hvis man skulle matche den samme normering som i 2009. I 2030 vil der være ca. 53.000 flere 0-5-årige børn. Alene det stigende børnetal vil kræve ca. 9.000 flere pædagoger for at fastholde den nuværende normering. Hertil kommer det øgede behov for pædagoger som følge af lovbundne minimusnormeringer samt BUPL’s ønske om en højere pædagogandel ogden kommende plan for en genopretning af børneområdet.

Det kræver, at vi finder nye løsninger, og at politikerne prioriterer løsninger og tiltag, der på både på kort og lang sigt kan føre til ansættelsen af flere dygtige og veluddannede pædagoger til vores børn og unge.

Vi håber, at BUPL’s rekrutteringsudspil kan bidrage til, at politikere, kommuner, professionshøjskoler, pædagoger m.fl. i fællesskab tager arbejdshandskerne på og finder fælles løsninger.

Læs mere om ”Tal og fakta om børn og pædagoger

Sådan sikrer vi pædagoger nok
 • Flere på fuld tid med bedre løn og attraktive vilkår i øvrigt (3000 årsværk)
 • Mere attraktiv pædagoguddannelse og større optag
 • Giv uddannelsesstillinger til pædagogmedhjælpere
 • Ansæt ledige pædagoger i job (op til 1500 årsværk)
 • Fasthold pædagoger med attraktive vilkår og gode seniorordninger (1000 årsværk)
15 initiativer som forebygger pædagogmangel
 • Få pædagoger på deltid op på fuldtid. Mange pædagoger er parate til at gå op i tid, hvis normeringerne og arbejdsmiljøet bliver bedre. BUPL estimerer, at bedre vilkår kan udløse op mod 3000 ekstra årsværk.
 • Giv bedre løn og vilkår til pædagoger. Særligt i områder, hvor det er svært at rekruttere, kan der laves bedre lokalaftaler.
 • Tilbagerekruttér og fasthold pædagoger i faget gennem fuldtidsstillinger på bedre vilkår, højere løn, mere kompetenceudvikling og opret særlige programmer for seniorer, unge og evt. andre grupper.
 • Tilbyd attraktive stillinger til pædagoger i Norge og Sverige og pædagogstuderende, der arbejder eller studerer i nærområderne – herunder Malmø, Helsingborg og lign.
 • Invester i pædagoguddannelsen og stop besparelserne på uddannelsesområdet, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet og pædagogerne bliver bedre rustet til at arbejde i faget i mange år. Suppler med særlig indsats for at mindske frafaldet.
 • Øg dimensioneringen på pædagoguddannelsen i de regioner, hvor man i dag afviser kvalificerede ansøgere, og hvor der er en vækst i antal børn. Suppler med flere udbudssteder samt netværk mellem praktikvejledere, professionshøjskole og forvaltning.
 • Opret uddannelsesstillinger for pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse.
 • Lav national kampagne ’Bliv pædagog. Der er brug for dig’, og supplér med yderligere fokus på daginstitutionsområdet og kampagne for beskæftigelsessikkerhed efter endt uddannelse.
 • Normaliser adgangskravet til meritpædagoguddannelsen, så den kan påbegyndes efter to års relevant erhvervserfaring, fremfor fem år.
 • Opret etårige videreuddannelsesstillinger, hvor pædagoger på deltid får mulighed for efteruddannelse, så deres samlede arbejds-efteruddannelsesstilling er på 37 timer om ugen.
 • Opret en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse, som er en blanding af studier, arbejde og praktik. Der er gode erfaringer fra læreruddannelsen i Jelling.
 • Gå i dialog om økonomi til flere lokale uddannelsessteder (med professionshøjskolerne) og økonomi til opkvalificering (med kommunerne).
 • Lav partnerskaber med kommunerne om loyalitetsprogrammer for studerende samt programmer for studerende som vil bistå i praksisforskning, fremfor eliteprogrammer.
 • Etablér flere billigere boliger til pædagoger og pædagogstuderende i København og storbyerne.
 • Forebyg langtidsledighed og samarbejd med jobcentre. Lav en aktiv individuel indsats og karriererådgivning og opkvalificering af ledige pædagoger (55+), samt et fokuseret samarbejde med jobcentre om at fremhæve pædagoguddannelsen som en god vej til sikker beskæftigelse.

Hent BUPL’s rekrutteringsudspil “Sådan forebygger vi pædagogmangel” i pdf