Rekrutteringsudspil


BUPL kommer her med en række forslag til, hvordan vi på kort og lang sigt kan sikre, at der er et tilstrækkeligt antal uddannede pædagoger – det fortjener vores børn.


Opdateret d. 01. juli 2019
Flere uddannede pædagoger – for børnenes skyld

Manglen på uddannede pædagoger er sammen med bedre normeringer de største udfordringer, vi står overfor, hvis vi skal hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Om 10 år vil der være ca. 61.000 flere 0-5-årige børn. Alene dette vil kræve yderligere ca. 10.000 uddannede pædagoger i år 2029. Hertil kommer den øgede efterspørgsel, der knytter sig til det politiske ønske om bedre normeringer og højere pædagogandel.

Flere politiske partier stiller nu krav om minimumsnormeringer – det er rigtig positivt.

Arbejdsløsheden er lav blandt pædagoger, og mange pædagoger er på vej på pension.

Pædagoguddannelsen er allerede Danmarks største videregående uddannelse, derfor er vi nødt til at finde nye løsninger, hvis vi skal sikre, at der fremover er dygtige og veluddannede pædagoger til vores børn og unge.

Vi håber, at dette udspil kan bidrage til, at politikere, kommuner, professionshøjskoler, pædagoger m.fl. i fællesskab tager arbejdshandskerne på og finder løsninger.

Fakta

58% er uddannede pædagoger
I følge tal fra Danmarks Statistik udgør uddannede pædagoger 58% af det samlede personale i landets daginstitutioner.

5.000 – så meget pædagogisk personale mangler for at opnå minimumsnormeringen
Udover at der mangler 4.000 for at genoprette niveauet fra 2009, mangler der yderligere ca. 1.000 pædagoger for at nå BUPL’s minimumsnormering på 1:3 og 1:6 i alle kommuner, dvs. i alt 5.000

Sådan sikrer vi pædagoger nok
 • Flere på fuld tid med bedre løn og attraktive vilkår i øvrigt  (3000 årsværk)
 • Mere attraktiv pædagoguddannelse og større optag
 • Giv uddannelsesstillinger til pædagogmedhjælpere
 • Ansæt ledige pædagoger i job (op til 1500 årsværk)
 • Fasthold pædagoger med attraktive vilkår og gode seniorordninger (1000 årsværk)
15 initiativer som forebygger pædagogmangel
 • Få pædagoger på deltid op på fuldtid. Mange pædagoger er parate til at gå op i tid, hvis normeringerne og arbejdsmiljøet bliver bedre. BUPL estimerer, at bedre vilkår kan udløse op mod 3000 ekstra årsværk.
 • Giv bedre løn og vilkår til pædagoger. Særligt i områder, hvor det er svært at rekruttere, kan der laves bedre lokalaftaler.
 • Tilbagerekruttér og fasthold pædagoger i faget gennem fuldtidsstillinger på bedre vilkår, højere løn, mere kompetenceudvikling og opret særlige programmer for seniorer, unge og evt. andre grupper.
 • Tilbyd attraktive stillinger til pædagoger i Norge og Sverige og pædagogstuderende, der arbejder eller studerer i nærområderne – herunder Malmø, Helsingborg og lign.
 • Invester i pædagoguddannelsen og stop besparelserne på uddannelsesområdet, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet og pædagogerne bliver bedre rustet til at arbejde i faget i mange år. Suppler med særlig indsats for at mindske frafaldet.
 • Øg dimensioneringen på pædagoguddannelsen i de regioner, hvor man i dag afviser kvalificerede ansøgere, og hvor der er en vækst i antal børn. Suppler med flere udbudssteder samt netværk mellem praktikvejledere, professionshøjskole og forvaltning.
 • Opret uddannelsesstillinger for pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse.
 • Lav national kampagne ’Bliv pædagog. Der er brug for dig’, og supplér med yderligere fokus på daginstitutionsområdet og kampagne for beskæftigelsessikkerhed efter endt uddannelse.
 • Normaliser adgangskravet til meritpædagoguddannelsen, så den kan påbegyndes efter to års relevant erhvervserfaring, fremfor fem år.
 • Opret etårige videreuddannelsesstillinger, hvor pædagoger på deltid får mulighed for efteruddannelse, så deres samlede arbejds-efteruddannelsesstilling er på 37 timer om ugen.
 • Opret en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse, som er en blanding af studier, arbejde og praktik. Der er gode erfaringer fra læreruddannelsen i Jelling.
 • Gå i dialog om økonomi til flere lokale uddannelsessteder (med professionshøjskolerne) og økonomi til opkvalificering (med kommunerne).
 • Lav partnerskaber med kommunerne om loyalitetsprogrammer for studerende samt programmer for studerende som vil bistå i praksisforskning, fremfor eliteprogrammer.
 • Etablér flere billigere boliger til pædagoger og pædagogstuderende i København og storbyerne.
 • Forebyg langtidsledighed og samarbejd med jobcentre. Lav en aktiv individuel indsats og karriererådgivning og opkvalificering af ledige pædagoger (55+), samt et fokuseret samarbejde med jobcentre om at fremhæve pædagoguddannelsen som en god vej til sikker beskæftigelse.

Hent BUPL’s rekrutteringsudspil “Sådan forebygger vi pædagogmangel” i pdf