Normeringer


Normeringerne i Danmark er blevet så dårlige, at BUPL kæmper for at få indført en såkaldt minimumsnormering. Så der bliver indført en grænse for, hvor mange børn der må være pr. pædagog.


Opdateret d. 02. januar 2018

Noget af det allervigtigste for børnene i daginstitutionerne er gode normeringer. Det er derfor også en af BUPL’s største mærkesager. Ikke mindst i lyset af at børneområdet ofte står først for, når politikerne skal finde penge til besparelser.

BUPL’s minimumsnormering hedder:

  • 1 pædagog til 3 børn i vuggestuen
  • 1 pædagog til 6 børn i børnehaven.

Der er tale om et minimum – det er altså ikke en anbefaling om den gode normering. Nej, det er bundgrænsen for, hvad der er en anstændig normering.

Normeringstallene siger dog ikke noget om den hverdag, som pædagogerne og børnene er i.

I hverdagen står pædagogerne ofte alene med mange børn på en gang, så normeringstallene er mere en regneteknisk metode, så man kan følge udviklingen på området. Det siger noget om, politikerne investerer eller sparer på børnene.