Sådan bruger kommunerne 500 millioner til bedre normeringer


BUPL har gennemgået beslutningerne om udmøntningen af puljen på 500 mio. kr. til at løfte normeringerne i 2020.


Opdateret d. 28. august 2020

Alle kommuner på nær én har besluttet at udmønte alle midlerne efter puljebetingelserne, så midlerne fører til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Langt de fleste kommuner har også udmøntet pengene til et løft i alle institutioner, så de kommer børn i både selvejende og kommunale daginstitutioner til gode, selv om det ikke var en klar puljebetingelse.

Der er 28 lyserøde kommuner på kortet. I disse kommuner er pengene udmøntet efter hensigten i puljebetingelserne, men effekten af puljemidlerne udhules af, at kommunen valgte at spare på daginstitutionsområdet i deres budget for 2020. Selvom kommunerne udmønter puljen, bliver løftet af normeringerne altså ikke så stort, som hensigten.

Hold musen over en kommune for at se, hvilken beslutning der er truffet om midlerne, deres fordeling til institutionerne og om kommunen har prioriteret at løfte pædagogandelen.

BUPL følger de 500 mio. kr. Se herunder hvad din kommune har besluttet?

Se kortet i stor version

Forklaring af farver:

  • Grøn = udmønter pengene til bedre normeringer (efter puljebetingelserne) og sparede ikke på daginstitutionsområdet i budget 2020
  • Lyserød = udmønter pengene til bedre normeringer (efter puljebetingelserne), men sparede på daginstitutionsområdet i budget 2020
  • Rød = udmønter ikke pengene efter hensigten i puljebetingelserne
  • Grå = Kommunen har takket ”ja” til pengene, men der foreligger ikke officielle referater af en beslutning om udmøntning

Kort metode:
Informationerne på kortet er indsamlet af BUPL’ lokale fagforeninger gennem kontakt til de enkelte kommuner samt ved gennemgang af beslutningsreferater.

Se også: