Normeringstal for 2019 fra Danmarks Statistik


Her kan du se, hvordan det ser ud med pædagogisk personale i forhold til antallet af børn i din kommune, når lederne trækkes ud af de seneste normeringstal fra Danmarks Statistik. Bemærk, at tallene er udtryk for et gennemsnit og ikke viser den reelle normering i hverdagen.


Opdateret d. 23. september 2020

Danmarks Statistik har onsdag 23. september offentliggjort normeringstal for daginstitutionerne i 2019. Tallene er en opgørelse af personalet i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser det overordnede forhold mellem personale og børn i kommunerne. Den medregner blandt andet institutionsledere, studerende og vikarer – og tager ikke højde for hverken sygefravær eller åbningstid.

BUPL har fraregnet daginstitutionslederne fra Danmarks Statistiks samlede normeringstal med en metode anvist af Danmarks Statistik, da daginstitutionslederne har meget lidt – eller ingen – tid sammen med børnene.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tallene – renset for lederne – stadig ikke giver et billede af dagligdagen i daginstitutionerne.

I de to kort herunder kan du se henholdsvis kommunernes vuggestuenormering og børnehavenormering fraregnet ledere. Jo rødere kommunen er, jo dårligere er normeringen.

BUPL angiver i Danmarkskortet, hvis børn overgår fra vuggestue til børnehave, før de er fyldt tre år. Det tidligere skift fører til dårligere normeringer, da det betyder færre ressourcer til børnene, og dette fremgår ikke af opgørelsen.

Det angives også på kortet, hvis kommunen har modtaget penge fra den første pulje til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. 100 institutioner i 30 kommuner kunne i 2019 ansætte pædagoger for penge fra denne pulje. Disse pædagoger er medregnet i normeringstallet, selv om de burde lægges oveni.

Decimalerne gør en forskel!
Selvom afvigelser i tallene kan virke små, har forskelle på selv én decimal en betydning. Forskellen i en gennemsnitskommune på en normering på 3,0 i vuggestue og en normering på 3,5 svarer til ca. 20 årsværk.

BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse.
Klik på din kommune for at få yderligere oplysninger.

 

Se kort i fuld skærm

Se kort i fuld skærm

Metode
Kilden til tallene er Danmarks Statistik: BOERN1: Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område, stillingskategori og uddannelse og BOERN3: Normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område og pasningskategori.

Normeringstal uden er ledere er udregnet ved hjælp af metode fra Danmarks Statistik: Se metoden (pdf)

Du kan se pædagogandelen i kommunerne her: Andel pædagoger i daginstitutioner 2019