Normeringstal for 2018 fra Danmarks Statistik


Her kan du se, hvordan det ser ud med pædagogisk personale i forhold til antallet af børn i din kommune, når lederne trækkes ud af de seneste normeringstal fra Danmarks Statistik. Bemærk, at tallene er udtryk for et gennemsnit og ikke viser den reelle normering i hverdagen.


Opdateret d. 25. september 2019

Danmarks Statistik har onsdag 25. september offentliggjort normeringstal for daginstitutionerne i 2018. Tallene er en opgørelse af personalet i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser det overordnede forhold mellem personale og børn i kommunerne. Den medregner blandt andet institutionsledere, studerende og vikarer – og tager ikke højde for hverken sygefravær eller åbningstid. Derfor skal opgørelsen forbedres, så den kan danne grundlag for indførslen af præcise minimumsnormeringer, mener BUPL.

BUPL har fraregnet daginstitutionslederne fra Danmarks Statistiks samlede normeringstal med en metode anvist af Danmarks Statistik, da daginstitutionslederne har meget lidt – eller ingen – tid sammen med børnene.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tallene – renset for lederne – stadig ikke giver et retvisende billede af dagligdagen i daginstitutionerne.

I de to kort herunder kan du se henholdsvis kommunernes vuggestuenormering og børnehavenormering fraregnet ledere. Jo rødere kommunen er, jo dårligere er normeringen.

Du kan se pædagogandelen i kommunerne her: Andel pædagoger i daginstitutioner

BUPL angiver i Danmarkskortet, hvis børn overgår fra vuggestue til børnehave, før de er fyldt tre år. Det tidligere skift fører til dårligere normeringer, da det betyder færre ressourcer til børnene, og dette fremgår ikke af opgørelsen.

Decimalerne gør en forskel!
Selvom afvigelser i tallene kan virke små, har forskelle på selv én decimal en betydning. Sammenligner man for eksempel en kommune med en vuggestuenormering på 3 børn pr. pædagogisk personale med en kommune, hvor vuggestuenormeringen er 3,5 børn pr. pædagogisk personale, så svarer det til, at der i en gennemsnitlig vuggestuegruppe på 12 børn er en forskel på mere end 21 timers pædagogisk personale om ugen.

BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse.
Klik på din kommune for at få yderligere oplysninger.

Normering i vuggestuer (0-2 år)

Se kort i fuld skærm

Normeringer i børnehaver (3-skolestart)

Se kort i fuld skærm


Se også: