Minimumsnormeringer 9mia Boern Paedagoger 10

Grafik over udvikling i ekstra penge til MMN og soc.norm.