Lov om minimumsnormeringer


Regeringen og støttepartierne blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven træder i kraft 1. januar 2024.


Opdateret d. 20. december 2021
Det betyder aftalen for normeringerne

Loven forpligter kommunerne til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven senest 1. januar 2024. Aftalen omfatter alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt puljeordninger.

Loven betyder, at kommunerne uanset udviklingen i børnetallet og andre forhold skal leve op til minimumsnormeringerne.

Når aftalen er fuldt indfaset, vil det svare til et løft i normeringerne på op til 5000 pædagogiske årsværk i forhold til niveauet i 2019.

Børnetallet forventes at stige med 53.000 børn i vuggestue- og børnehavealderen frem mod 2030. For at følge med den demografiske udvikling og leve op til loven om minimumsnormeringer vil det kræve sammenlagt 14.000 pædagogiske årsværk.

Aftalen i kroner og øre

Når aftalen er fuldt indfaset, vil der årligt blive tilført 1,6 milliarder kroner til minimumsnormeringer.

Frem mod 2024 vil der desuden blive tilført 3,6 milliarder kroner til bedre normeringer fordelt efter følgende model: 500 mio. kr. (2020), 800 mio. kr. (2021), 1,0 mia. kr. (2022), 1,3mia. kr. (2023).
Kommunerne skal dokumentere, at de bruger pengene til bedre normeringer.

Samtidig videreføres en statslig pulje til ansættelse af ekstra pædagoger til institutioner med flest børn i udsatte positioner (sociale normeringer). Den udgør 327,5 millioner kroner om året.

Endelig er der også afsat en pulje til opkvalificering af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Den er på 100 millioner. kroner i 2023 og derefter 200 millioner kroner årligt.

Grafik over udvikling i ekstra penge til MMN og soc.norm.

Sådan opgøres normeringerne

Loven om minimumsnormeringer tager afsæt i den nuværende normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik, der er baseret på et årligt kommunalt gennemsnit.

Det fremgår af aftalen, at minimumsnormeringer skal sikre en bund for alle børn, og dermed komme alle daginstitutioner i de enkelte kommer til gode.

Regeringen og støttepartierne skal i 2023 vurdere, om der er det nødvendige datagrundlag for at lade kravet om et minimum på 1:3 og 1:6 gælde på daginstitutionsniveau i stedet for som et kommunalt gennemsnit.

Det mener BUPL om aftalen

”Loven er en historisk sejr for børnene, pædagogerne og de titusindvis af forældre, der har været på gaden og kræve minimumsnormeringer. Nu får vi styrket børns rettigheder og sikret, at pædagogerne har en chance for at løfte den vigtige opgave, de er sat i verden for. Loven øger antallet af pædagoger og sætter en prop i besparelserne én gang for alle, så vi undgår nye besparelser på normeringerne, når børnetallet stiger i de kommende år.”

Citat: Elisa Rimpler, formand for BUPL

 

”Minimumsnormeringer er et kæmpe fremskridt. Men det er stadig kun et minimum og en bund. Nu skal der bygges ovenpå, indtil vi når forskernes anbefalinger om den gode normering. Ambitionerne om at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, kræver flere investeringer i gode normeringer og højere pædagogandel.”

Citat: Elisa Rimpler, formand for BUPL

Vejen til minimumsnormeringer