Første skridt: 500 millioner kroner til bedre normeringer


Regeringen og støttepartierne (SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet) er enige om at fordele 500 millioner kroner på finansloven for 2020 til bedre normeringer.


Opdateret d. 17. februar 2020

Hvor mange flere pædagoger, det giver i den enkelte kommune, kan du se på kortet herunder.

Beregningen er foretaget ved at fordele 500 mio. ud på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose for antallet af 0-5-årige børn i kommunerne i 2020 (offentliggjort i 2019).

Antallet af pædagoger er beregnet på baggrund af den regionale gennemsnitsløn for pædagoger på daginstitutionsområdet i november 2019.

OBS:
Der er ikke taget højde for kommunernes eventuelle afledte udgifter som følger med ansættelse af flere pædagoger (udgifter til såkaldt overhead, der for eksempel dækker udgifter til øget husleje, it og kompteneceudvikling). Der er heller ikke indregnet en effekt af en eventuelt forøget forældrebetaling.