Andel pædagoger i daginstitutioner


Tal fra Danmarks Statistik viser, at det i nogle kommuner er under halvdelen af de ansatte i vuggestuer og børnehaver, der er pædagoger.


Opdateret d. 25. september 2019

Danmarks Statistik har onsdag 25. september offentliggjort tal for personale i daginstitutionerne i 2018.

BUPL har beregnet andelen af pædagoger ud af det samlede personale. Gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns udvikling og trivsel i vuggestuer og børnehaver. Ifølge tal fra Danmarks Statistik svinger normeringerne betydeligt mellem kommunerne. Dertil er der også store forskelle i andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Ingen kommuner lever op til BUPL’s anbefaling om mindst 80 pct. uddannede pædagoger.

Se kort over personalenormeringer her: Normeringstal 2018

Andelen af uddannede pædagoger i de kommunale daginstitutioner svinger fra 45 procent til 73 procent. På landsplan er der en pædagogandel på blot 58 procent.

BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse.

Klik på de enkelte kommuner og se andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne. Jo mørkere rød, jo lavere andel uddannede pædagoger.

Se kort i fuld skærm


Metode:
Kilden til tallene er Danmarks Statistik: BOERN1: PÆDAGOGISK PERSONALE I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE EFTER OMRÅDE, STILLINGSKATEGORI OG UDDANNELSE.

Tal for pædagogandel i daginstitutioner er udregnet ved at trække tal for henholdsvis uddannede pædagoger og andet pædagogisk personale i daginstitutioner fra Danmarks Statistik, hvorefter pædagogandelen af det samlede antal pædagogisk personale er udregnet.