Andel pædagoger i daginstitutioner 2019


Tal fra Danmarks Statistik viser, at det i nogle kommuner er under halvdelen af de ansatte i vuggestuer og børnehaver, der er pædagoger.


Opdateret d. 23. september 2020

Danmarks Statistik har onsdag 23. september offentliggjort tal for personale i daginstitutionerne i 2019.

BUPL har beregnet andelen af pædagoger ud af det samlede personale. Gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns udvikling og trivsel i vuggestuer og børnehaver. Ifølge tal fra Danmarks Statistik svinger normeringerne betydeligt mellem kommunerne. Dertil er der også store forskelle i andelen af pædagoger i daginstitutionerne.

Ingen kommuner lever op til BUPL’s anbefaling om mindst 80 pct. pædagoger.

Andelen af uddannede pædagoger i de kommunale daginstitutioner svinger fra 44 procent til 75 procent. På landsplan er der en pædagogandel på blot 57 procent.

BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse.

Klik på de enkelte kommuner og se andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Jo mørkere rød, jo lavere andel pædagoger.

Se kortet i fuld skærm

Forklaring

Metode:
Kilden til tallene er Danmarks Statistik: BOERN1: Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område, stillingskategori og uddannelse.

Tal for pædagogandel i daginstitutioner er udregnet ved at trække tal for henholdsvis pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogisk assistent i daginstitutioner fra Danmarks Statistik, hvorefter pædagogandelen af det samlede antal pædagogisk personale er udregnet.

Se: Udviklingen i kommunernes pædagogandel fra 2018-2019 (pdf)

Se kort over personalenormeringer her: Normeringstal 2019