BUPL’s anbefalede normeringer i daginstitutioner og fritidsinstitutioner


BUPL arbejder for normeringer og en pædagogandel, der matcher forskernes anbefalinger i forhold til at skabe størst mulig kvalitet i børnenes hverdag i daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Børn, unge og pædagoger skal opleve tid til nærvær, omsorg, trivsel og udvikling – med leg, kreativitet og stærke relationer og fællesskaber som omdrejningspunkt.


Opdateret d. 15. december 2020

BUPL's anbefalede normeringer

BUPL’s anbefalede normering i vuggestue og børnehave

BUPL’s målsætning og anbefaling er en normering, hvor der i alle institutioner i hele åbningstiden er én pædagog til stede per tre børn i vuggestuen og en pædagog til stede per seks børn i børnehaven.

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Sociale normeringer og pædagogiske støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefalede normering.

BUPL’s anbefalede normering i skolefritidsordninger (6-9 år)

BUPL’s målsætning og anbefaling er en normering, hvor der i alle skolefritidsordninger er én pædagog til stede per ni børn i skolefritidsordningen – i hele åbningstiden.

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefalede normering.

Virkelighedsnær opgørelse og gennemsigtighed

BUPL arbejder for en virkelighedsnær opgørelsesmetode, der skaber gennemsigtighed omkring den reelle normering, som børn og unge oplever på en normal hverdag i daginstitutionen eller fritidsinstitutionen, herunder pædagogandelen i den pågældende institution.

”BUPL arbejder for normeringer, der matcher forskernes anbefalinger, og giver pædagogerne tid til omsorg og nærvær, der sikrer udvikling og trivsel for alle børn og unge, i hele åbningstiden.”

 

”Gode normeringer og høj pædagogisk faglighed skal gå hånd i hånd for at løfte kvaliteten i børnenes hverdag. Derfor arbejder BUPL for en pædagogandel på mindst 80 procent.”


Se også: