Normering: Hvor mange pædagoger er der til dit barn?


Se din kommunes normering her – og se hvor langt din kommune er fra BUPL’s minimumsnormering.


Opdateret d. 14. juni 2019

Danmarks Statistik har netop offentliggjort normeringstal for 2017. Der er stor forskel på kommunerne, men ingen kommuner lever op til BUPL’s samlede minimumsnormering på 1 ansat til 3 vuggestuebørn, 1 ansat til 6 børnehavebørn og mindst 80 pct. uddannede pædagoger. Nogle få kommuner lever dog op til en af de tre.

BUPL har valgt at regne daginstitutionslederne ud af normeringstallet med en metode anvist af Danmarks Statistik, da daginstitutionslederne har meget lidt – eller ingen – tid overhovedet til at være sammen med børnene.

I de to kort herunder kan du se henholdsvis kommunernes vuggestuenormering og børnehavenormering – samt hvor langt de er fra at leve op til BUPL’s minimumsnormering. Jo mere rød kommunen er, jo længere væk er kommunen fra BUPL’s anbefalede minimum. Kommuner, der er markeret med grønt, lever op til enten 1:3 eller 1:6.

Klik på din kommune for at få yderligere oplysninger.

BUPL tager forbehold for fejl i Danmarks Statistiks opgørelse, og vil gå i dialog med kommunerne om tallene.

Normeringer i vuggestuer (0-2 år)

Se kort i fuld skærm

Normeringer i børnehaver (3-skolestart)

Se kort i fuld skærm


Se også:


Vær først og fremmest opmærksom på, at du bør få din leders accept, hvis du bruger tid på eventen, imens du er på arbejde – det behøver du ikke, hvis du gør det i din fritid og uden for arbejdspladsen.

  • Lav dit eget skilt, hvor du fx skriver: ”Kl. 13.30 var vi 2 pædagoger/voksne til 20 børn” og tilføj #MinNormering
  • Tag et billede af dig eller en kollega, hvor du/I holder skiltet.
  • Del billedet på instagram, facebook eller andre sociale medier, som du bruger.
  • Skriv en opslagstekst: skriv, om du er ansat i børnehave, vuggestue eller en anden institution. Tilføj #MinNormering, så andre kan finde opslaget.
Du har ytringsfrihed, men husk…
  • Det skal være klart, at du udtaler dig på egne vegne.
  • Du må ikke bryde din tavshedspligt.
  • Du må ikke skrive personlige oplysninger om andre, hverken børn, forældre eller kolleger.
  • Du skal holde dig til sandheden. Vær omhyggelig med at beskrive situationen korrekt.
  • Pas på sproget – du må ikke skrive på en grov eller krænkende måde.

Læs mere i pjecen ”Tag bladet fra munden”