Andel uddannede pædagoger i daginstitutioner


Tal fra Danmarks Statistik fra september 2018 viser, at det i nogle kommuner er under halvdelen af de ansatte i vuggestuer og børnehaver, der er pædagoger.


Opdateret d. 17. juni 2019

Gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns udvikling og trivsel i vuggestuer og børnehaver. Ifølge tal fra Danmarks Statistik svinger normeringerne voldsomt mellem kommunerne. Hvis man dykker længere ned i tallene, så finder man også store forskelle i andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Ingen kommuner lever op til BUPL’s anbefaling om mindst 80 pct. uddannede pædagoger. Nogle få kommuner lever dog op til anbefalingen om mindst 1 ansat til 3 vuggestuebørn og mindst 1 ansat til 6 børnehavebørn.

Andelen af uddannede pædagoger i de kommunale daginstitutioner svinger fra 41 procent til 72 procent. En gennemsnitskommune har en pædagogandel på blot 57 %.

Klik på de enkelte kommuner og se andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne. Jo mørkere blå, jo højere andel af uddannede pædagoger.


Metode:
Kilden til tallene er Danmarks statistik: BOERN1: PÆDAGOGISK PERSONALE I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE EFTER OMRÅDE, STILLINGSKATEGORI OG UDDANNELSE.

Tal for pædagogandel i daginstitutioner er udregnet ved at trække tal for henholdsvis uddannede pædagoger og andet pædagogisk personale i daginstitutioner fra Danmarks Statistik, hvorefter pædagogandelen af det samlede antal pædagogisk personale er udregnet.


Se også:

Nyhed fra Børn&Unge: Mangler uddannede kollegaer: Kun 6 ud af 10 ansatte i daginstitutioner er pædagoger