Normeringer i daginstitutionerne


BUPL arbejder for normeringer og en pædagogandel, der matcher forskernes anbefalinger i forhold til at skabe størst mulig kvalitet i børnenes hverdag i daginstitutionen. Børn og pædagoger skal opleve tid til nærvær, omsorg og masser af udviklende øjeblikke – med leg, kreativitet og stærke relationer.


Opdateret d. 31. januar 2020
BUPL’s anbefalede normering i vuggestue og børnehave

BUPL’s målsætning og anbefaling er en normering, hvor der i alle institutioner i hele åbningstiden er minimum én pædagog til stede per tre børn i vuggestuen og minimum en pædagog til stede per seks børn i børnehaven.

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Sociale normeringer og pædagogiske støttetimer til børn med særlige behov ligger ud over den anbefalede normering.

BUPL arbejder for minimumsnormeringer

For BUPL er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved normeringerne her og nu, og at vi får lagt en bund, der sætter en prop i besparelserne og sikrer et minimum af pædagoger til børnene uanset postnummeret.

Derfor arbejder BUPL for lovbundne minimumsnormeringer. Altså en lov, som fastsætter en absolut nedre grænse for antallet af pædagoger i forhold til antallet af børn.

BUPL betragter minimumsnormeringer som en start på en genopretning af børneområdet. Det er første skridt på vejen mod at løfte normeringerne og styrke kvaliteten i daginstitutionerne.

BUPL har anvist en model, som vi mener er politisk og økonomisk mulig at realisere inden for få år. Den beskriver, hvordan alle kommuner kan forpligtes til en personaletildeling på mindst 1:3 og 1:6 – altså én pædagogisk medarbejder hver gang der er tre vuggestuebørn i kommunen og tilsvarende 1:6 for hvert børnehavebarn.

Det skal kunne mærkes på institutionsniveau, så det kommer alle børn til gode. Det er kommunernes ansvar at bygge oven på med fx sociale normeringer og støttetimer, når der er lokale forhold, der kræver det.

Et løft på 5000 pædagoger

Minimumsnormeringer vil betyde et løft på minimum 5000 pædagoger på landsplan og koste mindst to milliarder kroner.

Minimumsnormeringer er samtidig et værn mod nye forringelser i normeringerne, når børnetallet stiger med 60.000 småbørn over de næste 10 år. Det vil forpligte kommunerne til at tilføre yderligere mindst 10.000 pædagoger frem mod 2029.


Mere om normeringer:

Se BUPL’s indspark til, hvordan minimumsnormeringer skal sikre kvalitet:
Minimumsnormeringer skal styrke børnetiden og fagligheden (pdf)

Se din kommunes normering her – og se hvor langt din kommune er fra BUPL’s minimumsnormering

Se andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne i den enkelte kommune