Normeringer


Normeringerne i Danmark er blevet så dårlige, at BUPL kæmper for at få indført en såkaldt minimumsnormering, så der bliver indført en grænse for, hvor mange børn der må være pr. pædagogisk personale.


Opdateret d. 25. september 2019

Noget af det allervigtigste for børnene i daginstitutionerne er gode normeringer. Det er derfor også en af BUPL’s største mærkesager. Ikke mindst i lyset af at børneområdet ofte står først for, når politikerne skal finde penge til besparelser.

BUPL’s minimumsnormering hedder:

  • 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen
  • 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven
  • 80% pædagoger

Der er tale om et minimum – det er altså ikke en anbefaling om den gode normering. Nej, det er bundgrænsen for, hvad der er en anstændig normering.


Mere om normeringer:

Se din kommunes normering her – og se hvor langt din kommune er fra BUPL’s minimumsnormering

Se andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne i den enkelte kommune

Læs mere om hvad minimumsnormeringer i daginstitutionerne betyder og hvad det vil koste