Ligeløn


I Danmark er der stor forskel på, hvad kvinder og mænd tjener. I gennemsnit får danske mænd knap 18 pct. mere i lønningsposen end danske kvinder. Lønforskellene i arbejdslivet fortsætter efter arbejdslivet, hvor kvinderne typisk får lavere arbejdsmarkedspensioner end mændene.


Opdateret d. 20. august 2018

Pædagogerne får for lav en løn i forhold til faggrupper med tilsvarende uddannelsesniveau og i forhold til fag og arbejdsområder med tilsvarende kompleksitet og ansvar som det pædagogiske arbejde. Med 84 % kvinder er pædagogområdet et kvindedomineret fag, og pædagogernes lønproblem er en del af det alvorlige ligelønsproblem, som karakteriserer det danske arbejdsmarked.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har dokumenteret, at løndannelsen er systematisk kønsskæv: Fag og arbejdsområder med mange kvinder har lavere løn end fag og arbejdsområder med mange mænd. Det gælder for både den offentlige sektor og for den private sektor. Der er ikke ligeløn for arbejde af samme værdi på det danske arbejdsmarked.
Se SFI’s rapport (pdf)

Lønkommissionen har samtidig dokumenteret at de, der bliver allermindst tilgodeset i det nuværende lønsystem, er kvindedominerede fag i omsorgssektoren med en mellemlang, videregående uddannelse.
Se hele lønkommissionen rapport på deres hjemmeside