Ligeløn


Pædagogers løn skal matche deres uddannelsesniveau, ansvar og kompleksitet i jobbet. BUPL kæmper for ligeløn mellem kvinde- og mandedominerede fag og er en del af Ligelønsalliancen.


Opdateret d. 20. maj 2020

Danske mænd får i gennemsnit 13,1 procent mere i løn end danske kvinder. Hvordan kan der være den forskel, når vi har en ligelønslov i Danmark?

Årsagen er, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Kvinder er ofte offentligt ansatte og arbejder med mennesker, mens mænd ofte er privat ansatte og arbejder inden for tekniske fag. I 1969 blev lønrelationerne mellem mande- og kvindedominerede fag slået fast, og der blev ikke gjort noget ved det faktum, at de kvindedominerede fag var markant lavere indplaceret.

I 2010 konkluderede Ligelønskommissionen, at tekniske fag lønnes højere end omsorgsrelaterede fag. Tendensen er tydeligst blandt faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse. Det rammer pædagoger, som har alle tre kort på hånden til en for lav løn: Vi er mange kvinder – hele 84 %, vi arbejder i den offentlige sektor, og så arbejder vi med mennesker og deres trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Vi skal anerkendes – også lønmæssigt
Pædagogers løn er markant lavere end lønnen for faggrupper med tilsvarende uddannelsesniveau, kompleksitet og ansvar. Mandlige pædagoger rammes af den samme skævvridning og tjener mindre end mænd med samme uddannelseslængde inden for tekniske fag.

Det er grundlæggende urimeligt, at traditionelle kvindefag systematisk aflønnes lavere, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler:

”Vi arbejder på at mindske løngabet og gøre op med pædagogers alt for lave løn. Når man ser på vores uddannelse, vores opgaver og ansvar, bliver pædagoger simpelthen ikke honoreret godt nok. Det er uacceptabelt, at pædagoger som faggruppe får mindst ud af en mellemlang videregående uddannelse, når vi kigger på lønnen. Pædagoger varetager en helt central og vigtig samfundsopgave, der endda med tiden er blevet mere kompleks. Det skal vi anerkendes for – også lønmæssigt,” siger Elisa Rimpler.

På Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts og en uge frem går Ligelønsalliancen ud med en kampagne, der skal gøre politikerne – og befolkningen generelt – opmærksomme på ligelønsproblemet.

Kvindefag er stadig lavtlønsfag

Lønnen er lavere i de erhverv, brancher og sektorer, hvor andelen af kvinder er høj. Det bekræfter denne rapport, som har undersøgt, i hvilket omfang der er en sammenhæng mellem lønniveauet og andelen af kvinder inden for forskellige arbejdsfunktioner – og om den sammenhæng har ændret sig siden 2010.

Kvinders andel af de ansatte inden for forskellige fag er et mål for kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at kvinder og mænd i stor udstrækning koncentrerer sig på forskellige områder af arbejdsmarkedet.

I rapporten har VIVE opgjort, hvor meget kønsopdelingen på arbejdsmarkedet betyder for lønnen, når man har renset for den betydning, som forskel i uddannelseslængde mellem fag og lønforskel mellem de to køn har. Opgørelsen er foretaget særskilt for den offentlige og den private sektor og for hovedgrupper af fag. Opgørelserne baserer sig på tal for 2017 og sammenlignes med en tilsvarende opgørelse for 2010.

Undersøgelsen er finansieret af BUPL, FOA, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet.

Professor Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning, Oslo, har læst og kommenteret rapporten.

Rapporten er udarbejdet af analytiker, cand.polit. Freya Casier og seniorforsker, ph.d. Karsten Albæk. Seniorforsker, ph.d. Mona Larsen har været kontaktperson for VIVE og har bidraget til færdiggørelsen af rapporten.

Se undersøgelsen:
Er kvindefag stadig lavtlønsfag? (pdf)

Ligelønskampagne den 8. marts: Jumbo Jette og veninde spørger danskerne

På Kvindernes Kampdag 2019 og en uge frem kan du støde på Ligelønsalliancens film på de sociale medier, hvor de to ”objektive reportere” Jumbo Jette og hendes veninde i hæsblæsende tempo konfronterer folk på Hovedbanegården med de kritiske 13,1 % – er det rimeligt, at mænd tjener mere end kvinder? Skal de så betale mindre i skat? Eller have rabat i butikker?

BUPL en del af Ligelønsalliancen

BUPL har med FOA, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet indgået Ligelønsalliancen, som arbejder for at sikre ligeløn for kvindedominerede faggrupper ved at gøre politikerne opmærksomme på ligelønsproblemet og handle på det. Alliancen er bl.a. lykkedes med ved OK18 at få afsat en pulje på 51 mio. kr. til ligeløn for de traditionelle kvindefag – langt fra tilstrækkeligt, men et vigtigt skridt.

Debatindlæg: Uligeløn er et grimt levn fra fortiden

Arbejde af samme værdi skal lønnes lige, lyder vores over 40 år gamle ligelønslov. Alligevel får ansatte i typiske kvindefag langt lavere løn end dem i mandefag. Problemet kalder på, at politikerne tager ansvar.
Læs debatindlæg af Elisa Rimpler, formand for BUPL, Mona Striib, formand for FOA, Grethe Christensen, formand for Sundhedskartellet og Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne (pdf)

Undersøgelse: Politikerne bør løse uligeløn

Den markante forskel på lønnen i mande- og kvindedominerede fag er et problem, som politikerne skal prioritere at løse. Det mener 77 procent af danskerne i en undersøgelse, Epinion har gennemført for Ligelønsalliancen i februar 2019.
Se resultater af spørgeskemaundersøgelse om ligeløn, foretaget af Epinion i februar 2019 (pdf)

Pressemeddelelse: Politikerne bør løse uligeløn

Den markante forskel på lønnen i typiske mande- og kvindefag er et problem, som politikerne skal prioritere at løse. Det mener 3 ud af 4 danskere i ny undersøgelse.
Læs pressemeddelelse fra Ligelønsalliancen

Lønkommissionen: Pædagoger blandt de mindst tilgodesete i lønsystemet

Lønkommissionen har dokumenteret, at de der bliver allermindst tilgodeset i det nuværende lønsystem, er kvindedominerede fag i omsorgssektoren med en mellemlang, videregående uddannelse.
Se hele lønkommissionen rapport på deres hjemmeside

SFI: Systematisk kønsskæv løn

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har dokumenteret, at løndannelsen er systematisk kønsskæv: Fag og arbejdsområder med mange kvinder har lavere løn end fag og arbejdsområder med mange mænd. Det gælder for både den offentlige sektor og for den private sektor. Der er ikke ligeløn for arbejde af samme værdi på det danske arbejdsmarked.
Se SFI’s rapport (pdf)


Fakta
  • Der er 13,1 procent forskel på den løn, som mænd og kvinder tjener helt generelt i Danmark på tværs af alle job og sektorer ifølge Danmarks Statistik.
  • Siden 1976 har vi haft en ligelønslov i Danmark. Den slår fast, at mænd og kvinder skal have lige løn for samme arbejde, og at arbejde af samme værdi skal lønnes lige.
  • Hver gang mænd tjener 100 kroner, tjener kvinder kun 87 kroner.
  • 8 ud af 10 ansatte i kommuner og regioner er kvinder.
  • 2 ud 3 ansatte i den private sektor er mænd.

Se fakta om ligeløn (pdf)