Ghettoudspil


Hvis vi ønsker en langsigtet og helhedsorienteret indsats imod parallelsamfund og ghettoer, skal vi give børn og unge bedre muligheder for at blive en del af fællesskabet og klare sig godt i livet. Her spiller den tidlige indsats i daginstitutioner af høj faglig kvalitet en afgørende rolle. Men den tidlige indsats skal følges op. Der er brug for en styrket indsats hele vejen fra 0-18 år.


Opdateret d. 03. december 2019

Derfor foreslår BUPL:

Tidlig opsøgende indsats overfor børn og forældre

Udsatte og tosprogede børn skal indskrives i en højkvalitetsinstitution senest omkring 1 års-alderen. For at sikre en effektiv pædagogisk helhedsindsats, skal der være et systematisk samarbejde mellem pædagogerne og sundhedsplejen om vejledning af udsatte forældre. Vuggestuepædagoger skal som ”familiepædagoger” bygge bro mellem hjemmet og institutionstilbuddet. Kvaliteten af  det tidlige pædagogiske tilbud er helt afgørende. Derfor skal puljen til flere pædagoger i belastede institutioner udvides, så alle institutioner i særligt belastede boligområder kan styrke normeringen og øge pædagogandelen.

  • Tidlig indskrivning via familiepædagoger i belastede områder
  • Udvidet pulje til flere pædagoger i belastede institutioner

Læs mere om betydningen af højkvalitetsinstitutioner i SFI-publikationen “Daginstitutionernes betydning for børns udvikling” (SFI, 2014)

Fasthold børnene i de gode fællesskaber

Den gode start skal følges op. I dag kan vi se en markant skævhed i, hvilke børn der allerede fra indskolingsalderen står udenfor et pædagogisk fritidstilbud. Det er de udsatte og i særlig grad de to-sprogede børn. Der er behov for at etablere et opsøgende arbejde fra SFO overfor familierne, så alle børn kan blive en del af fællesskabet. Samtidig skal kvaliteten øges. Der er brug for flere pædagoger i de mest belastede SFO’er, og så er der brug for fleksible løsninger, fx gæstepladser, som kan fastholde børnene i fritidsinstitutionerne.

  • Opsøgende og forebyggende arbejde fra SFO (kræver en lovændring)
  • Sociale normeringer i SFO i belastede områder

Læs mere i ”Styrk børn og unge – skab bedre fritidsinstitutioner” (BUPL, 2017)

Fat i de unge på kanten

En stor del af de unge i belastede boligområder får ikke en ungdomsuddannelse og er i risiko for at ende i kriminalitet og bander. Mange har problemer i skolen og har behov for en stærk forebyggende indsats, som sætter den unge i centrum og som kan hjælpe med at åbne for nye perspektiver og handlemuligheder. Styrket samarbejde mellem klubber og skoler om kreative og håndværksmæssige værksteder kan bane vejen til en erhvervsuddannelse. Samtidig kan pædagoger i klubtilbud og forebyggelsesenheder hjælpe med at holde de unge væk fra kanten.

  • Forebyggelsesenheder med politi og pædagoger
  • Styrkede klubtilbud og samarbejde mellem klub og skole i belastede områder

Læs mere i ”Unge – vores fælles fremtid” (BUPL, 2017)