Fritidsområdet


Der er behov for politisk opmærksomhed på fritidsinstitutionerne. Vi skal styrke fritidsområdet, fordi det skaber robuste, kreative og livsduelige børn og unge. Og fordi det kan forebygge radikalisering og rekruttering til bander.


Opdateret d. 18. oktober 2021

Fritidsinstitutionerne skal blive mere attraktive for alle børn og unge.

I Danmark har vi en unik tradition for stærke fritidsinstitutioner. Det er her, børne- og ungdomskulturen vokser frem. Hvor børn og unge kan fordybe sig i selvvalgte aktiviteter, træne og øve sig sammen, og hvor de lærer at tage ansvar i demokratiske fællesskaber.

Fritidsinstitutionerne modvirker ensomhed, styrker børne- og ungefællesskaberne på tværs af alderstrin og udvikler børn og unges personlige, sociale og praktiske kompetencer.

Pædagogerne er med til at forebygge sociale problemer, skabe sammenhæng i hele barnets dag, bygge broer til lokalmiljøet og styrke børn og unges dannelse.

Fritidsinstitutioner har i dag et tæt samarbejde med skolen. Det gavner børn og unges trivsel og læring begge steder. Men vi kan og skal gøre mere for, at færre børn og unge i en alt for tidlig alder får ondt i livet.

BUPL’s 4 forslag til styrkelse af fritidsområdet
  • En pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder
  • Normering i SFO/fritidshjem: 1 pædagog til 9 børn
  • Styrket lovgivning
  • En trivselskommission for børn og unges trivsel

Hent BUPL’s fritidsudspil 2017 (pdf)

Fritidsinstitutioner i Danmark

Fritidsinstitutioner i Danmark er et broget billede. I BUPL’s fritidsudspil har vi valgt betegnelsen fritidsinstitutioner, som her dækker alle de tilbud, der ikke er obligatoriske, og hvor næsten alle børnene er i alderen 6-18 år.

  • Skolefritidsordninger (SFO) under folkeskoleloven.
  • Integrerede institutioner, som både er dag- og fritidstilbud eksempelvis for børn i alderen 0-10 år eller 0-18 år.
  • Klubber under fire forskellige lovgivninger.
  • Fritidshjem under dagtilbudsloven.
  • Selvejende institutioner og specialfritidsinstitutioner.