Corona-virus: Svar på ofte stillede spørgsmål


Danmark er ramt af corona-virus. Hvad betyder det for dig som pædagog? Her er svar og gode råd, der dækker det meste af det, du har brug for at vide.


Opdateret d. 08. juni 2021

Retningslinjerne er gældende fra d. 28. maj 2021.
Jeg arbejder i daginstitution – hvilke retningslinjer gælder?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende retningslinjerne for daginstitutioner.
Find de opdaterede retningslinjer her – Se pdf’en ’Retningslinjer for dagtilbud’

Læs artikel:

Efter bare tre ugers nedlukning: Velfungerende børnehavebørn blev mere hyperaktive og udadreagerende

 

Læs artikel: 

Pædagoger advarer: Små børn mistrives også under corona

 

Jeg arbejder i skole/fritid – hvilke retningslinjer gælder?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende retningslinjerne for skole/fritid.
Find de opdaterede retningslinjer her – find pdf’en ’Retningslinjer for grundskoler’.

Læs artikel:

Pædagoger kritiserer ny aftale: Sikrer intet til SFO’er og klubbers trivselsarbejde

Læs artikel:

Forsker om unges mistrivsel: Pædagoger er afgørende i corona-genåbning

 

Læs artikel:

Pædagoger: Sådan retter vi op på skolebørns corona-mistrivsel

Jeg arbejder på specialområdet – hvilke retningslinjer gælder?

Retningslinjerne for specialklasser og -skoler er en del af retningslinjerne for skole/fritid.
Find retningslinjerne for skole/fritid her – Se pdf’en ’Retningslinjer for grundskoler’

Læs artikel:

Specialskoler er ramt på trivslen: ”Dagen har mere karakter af pasning end af udvikling”

Har I mere viden om betydningen af retningslinjerne?

Læs artiklen:

Nye corona-anbefalinger: Sådan kan I holde sommerfest og koloni

Vi savner sparring og fællesskab: Hver tredje pædagog mistrives

Pædagogik i en mørk tid: Veras brev blev et lysglimt

 

Hvor finder jeg svar på flere spørgsmål om retningslinjer for daginstitutioner, skole-fritid og specialområdet?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar henvendt til bl.a. skoler og institutioner.
Find opdaterede spørgsmål og svar her

Brug også Børne- og Undervisningsministeriets hotline, hvis I har brug for hjælp.

Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening

 


Har restriktionerne betydning for mine ansættelsesforhold som pædagog?
Selvom situationen er ekstraordinær, og der er særlige restriktioner, så gælder overenskomster, arbejdstidsaftaler, ferieaftalen, osv. som sædvanligt.

Får jeg løn, hvis jeg bliver sendt hjem?
Hvis du bliver sendt hjem, får du stadig din løn, og du vil fortsat stå til rådighed for din arbejdsgiver. Du kan blive bedt om at afspadsere eventuelt overarbejde eller merarbejde. Du kan også blive bedt om at arbejde hjemmefra. Det kræver dog, at du har de hjælpemidler til rådighed, som hjemmearbejdet kræver.

Jeg er sendt hjem med løn. Hvordan skal min arbejdstid opgøres? Som min gennemsnitlige arbejdstid eller planlagte arbejdstid?
Som udgangspunkt skal din arbejdstid registreres med din planlagte arbejdstid. Er der ikke planlagt arbejdstid, skal du registrere din arbejdstid med 7,4 timer pr. dag, hvis du er fuldtidsansat.

Kan min leder sætte mig til at løse nye opgaver og på andre lokationer?
Udgangspunktet er, at din leder kun kan give dig opgaver, som du normalt ville løse inden for dit ansættelsesområde. Bliver du sat til at løse helt nye opgaver, end du normalt løser, og er disse opgaver placeret på andre lokationer, skal du kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale BUPL-fagforening

Kan det regnes for en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på mit job?
Hvis man i arbejdet har tæt borgerkontakt og bliver smittet, kan det være en arbejdsskade. Det gælder også pædagoger.

Arbejdsskademyndighederne har oplyst, at man ikke behøver at påvise en konkret smittekilde, men man skal sandsynliggøre, at smitten er sket på arbejdet.

Hvis en pædagog i sin fritid har haft begrænset kontakt med andre ud over familie og få venner ad gangen, vil det fx tale for en anerkendelse af, at smitten er sket på arbejdet, og dermed er en arbejdsskade.

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet gennem dit arbejde, skal du kontakte BUPL’s arbejdsskadeteam, der vil hjælpe dig med en evt. anmeldelse af en arbejdsskade. Send dit fulde navn og et telefonnummer til arbejdsskade@bupl.dk, så vil du blive kontaktet. Vær opmærksom på, at der lige nu kan være længere svartid. Kontakten mellem dig og BUPL vil efterfølgende foregå via Min Side, som du finder her: MinSide

Læs om stigningen i anmeldelse af arbejdsskader: Pædagoger fik COVID-19 op til jul – nu kommer anmeldelserne om arbejdsskader

Læs også om pædagogen, der har fået anerkendt corona som en arbejdsskade: Fik anerkendt covid-19 som arbejdsskade – det betaler sig at anmelde

Må min leder spørge, om jeg er vaccineret mod COVID-19 eller om jeg har tænkt mig at tage imod tilbud om vaccinen?
Oplysning om vaccination er en helbredsoplysning og din leder må ikke spørge dig om helbredsoplysninger. Men du må gerne oplyse det af egen vilje, hvis du synes, din leder skal vide det.

Kan min leder forlange, at jeg bliver vaccineret mod COVID-19?
At blive vaccineret er et indgreb, som ligger ud over arbejdsgivers ledelsesret. Derfor kan din leder ikke forlange, at du bliver vaccineret mod COVID-19.

Kan jeg blive afskediget, hvis jeg ikke vil vaccineres?
Udgangspunktet er, at du ikke kan blive afskediget med den begrundelse, at du ikke vil lade dig vaccinere. Kun i meget særlige tilfælde, hvor det er helt umuligt at udføre dit arbejde, hvis du ikke er vaccineret, kan det få konsekvenser for din ansættelse, at du ikke vil at lade dig vaccinere.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Hvordan er pædagoger stillet, når det gælder corona-test?
BUPL har længe presset på for en samlet teststrategi, der omfatter pædagogerne. Fra starten af februar er kommunerne gået i gang med at udrulle en ny teststrategi, som kan udføre lyntest på eller tæt på arbejdspladserne. For pædagoger i skoler, SFO’er, klubber og specialskoler gælder, at de efter planen tilbydes lyntest efter den. 8. februar, hvor skolerne genåbner for de mindste klasser.

For pædagoger i daginstitutioner er der også udsigt til mulighed for lyntest, fordi de mobile centre, der bruges på plejecentre, nu udvides til at omfatte daginstitutioner. Første halvdel af februar vil testkapaciteten primært blive brugt på plejecentre, men i takt med, at plejehjemsbeboerne bliver vaccineret, vil de mobile testcentre omfatte daginstitutioner og sociale institutioner.

Kommunerne skal sikre, at pædagoger på private skoler og institutioner også bliver en del af den kommunale test-strategi.

Hvornår kan min leder kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?
Din leder kan pålægge dig at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning.

Din leder skal kunne underbygge kravet om test. Hvis hun eller han gør det på baggrund af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test oftest være i orden.

Hvis din leder pålægger dig at blive testet, skal du have besked om dette og om begrundelsen for det. Det skal ske på skrift.

Hvis din leder pålægger dig at blive testet, og du er uenig i beslutningen, kan du kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale BUPL-fagforening

Hvad har min leder krav på at få vide?
Hvis du med rette er blevet pålagt at blive testet, skal du dokumentere over for din leder, om testresultatet er positivt eller negativt. Han eller hun har samtidig krav på at vide, hvornår testen er foretaget.

Hvis testresultatet ikke gives elektronisk, kan resultatet fx videregives til din leder ved en tro- og love-erklæring.

Hvad kan min leder kræve, at jeg bliver testet for?
Din leder kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. Din leder kan ikke kræve, at du bliver testet for antistoffer eller andre sygdomme.

Hvornår skal testen foretages?
Din leder kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt, og testen skal så vidt muligt gennemføres i din normale arbejdstid.

Kan min leder kræve, at jeg oplyser svar på en test, jeg selv har taget initiativ til?
Hvis din leder pålægger dig at orientere hende eller ham ved en positiv COVID-19 test, som du på eget initiativ har fået foretaget, skal du orientere din leder, hvis testresultatet er positivt. Pålægget gælder også fremadrettet. Din leder kan ikke pålægge dig at sørge for at få resultatet direkte uden om dig. Til gengæld er du forpligtet til at sikre, at din leder får resultatet af testen hurtigst muligt efter, at du selv har fået resultatet.

Hvilken betaling har jeg ret til, hvis min leder pålægger mig at blive testet?
Din arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Du skal også kompenseres økonomisk for den tid, du bruger på testen. Hvis testen foretages uden for normal arbejdstid, skal din leder også dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg, mv.

Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver hjemsendt, indtil jeg får resultatet af min test?
Hvis din leder sender dig hjem, indtil du får resultatet, er det BUPL’s opfattelse, at du har krav på løn under hjemsendelsen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke efterlever min leders pålæg om at blive testet eller orientere ved positivt testresultat?
Hvis din leder med rette har pålagt dig at blive testet, og du ikke efterlever det, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Det kan være i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse.

Din leder kan kun sanktionere dig for ikke at efterleve pålæg om test, hvis du forinden er blevet orienteret om konsekvenserne af ikke at efterleve et pålægget. Hvis du ikke har fået denne orientering, opfordrer vi til, at du kontakter din lokale fagforening.

Hvis din leder har pålagt dig at orientere om et positivt testresultat, og du ikke efterlever det, kan det også få ansættelsesretlige konsekvenser.

Din arbejdsgiver skal forinden have orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at videregive et positivt testresultat. Hvis du ikke forinden har fået denne orientering, opfordrer vi til at kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale BUPL-fagforening


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Hvornår er man betragtet som i øget risiko?
Personer i øget risiko har sygdomme eller tilstande, som giver øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Medarbejdere i øget risiko skal ikke udsættes for direkte smitte med corona-virus.

Pædagoger i øget risiko skal i dialog med lederen foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i øget risiko og er utryg ved at gå på arbejde?
Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde. Det er din praktiserende læge, der vurderer, om der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde.

Hvis lægen vurderer, at der er en risiko, skal du kontakte din leder og aftale, om der er mulighed for omplacering til andre opgaver. Du skal eventuelt fremvise en lægeerklæring, hvis din leder ønsker dette.

Hvad hvis mit familiemedlem er i øget risiko?
Hvis du bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller et barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd om at begrænse smittespredning.

Bor man sammen med en person i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde. I tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde, anbefales det, at du og din leder drøfter, hvad der kan lade sig gøre.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din læge.

Får jeg fuld løn, hvis jeg er fritaget fra arbejde, fordi jeg er i øget risiko?
Hvis du bliver fritaget fra din arbejdsforpligtelse, fordi du er i øget risiko, kan du være berettiget til fuld løn. Det er dog et krav, at din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion, og at du fritages helt for din arbejdsforpligtelse
Retten til fuld løn er midlertidig og gælder indtil 30. juni 2021.

Læs om arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion.

Reglerne gælder også, hvis du deler husstand med, og har en familiemæssig tilknytning til, en person i øget risiko.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Hvis jeg har børn, der går i daginstitution eller skole til og med 4. kl., kan jeg så aflevere dem?
Ja. Daginstitutioner er åbne for alle børn, og skolen skal tilbyde undervisning og SFO til alle børn i 0-4. klasse, hvis deres forældre skal på arbejde.

Kommunerne kan vælge at dimensionere, dvs. reducere i antallet af børn. Men selv om det sker hos jer, kan du som pædagog aflevere dine børn, da pædagoger varetager samfundskritiske funktioner.

Kan mine børn komme i skole/fritidstilbud, hvis de går i 5. klasse og op efter?
Nødundervisning og nødpasning gælder kun for børn i 0.-4. klasse. Skolen er kun åbent for de ældste elever, hvis der er tale om børn og unge i udsatte positioner eller med særlige behov.

Kan jeg få løn, hvis mit barn er smittet med corona?
Hvis dit barn er smittet med corona, og du har været sammen med dit barn, er du nær kontakt. Det vil sige, at du skal følge de retningslinjer, der gælder for test af nære kontakter. Se sundhedsstyrelsens hjemmeside. Din leder bør hjemsende dig, og du har ret til sædvanlig løn.

Der er smitte i mit barns institution eller klasse, så alle er sendt hjem. Skal jeg have løn, mens vi venter på testsvar?
Hvis dit barn er hjemsendt uden at have symptomer på covid-19, har du ikke adgang til barnets 1. og 2. sygedag. Du kan bruge eventuelle omsorgsdage eller afspadsering, eller du kan arbejde hjemmefra.

Frem til d. 30. juni 2021 kan forældre til børn, der er smittede eller hjemsendt som nær kontakt, få barselsdagpenge for 10 dage pr. barn op til 14 år.

Du skal aftale fraværet med din arbejdsgiver, og du må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, du kan bruge til pasning af barnet. Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bruger dine feriedage.

Du kan ikke få barselsdagpenge under dit barns fravær, hvis du har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Vær opmærksom på, at du skal søge om barselsdagpenge på borger.dk

Hvordan er reglerne, hvis jeg er gravid?
Indtil din 28. graviditetsuge er du stillet som andre medarbejdere i risikogruppe. Din praktiserende læge skal derfor foretage en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde.

Fra uge 28 skal gravide medarbejdere på dagtilbudsområdet ud fra et forsigtighedsprincip have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner. Hvis det er umuligt for dig at arbejde hjemme, skal du fraværsmeldes. Dermed har du ret til fravær med løn, men fraværet tæller ikke som sygedage.

På andre områder, fx skole- og SFO-området er du fra 28. graviditetsuge stillet som andre medarbejdere i risikogruppen, se ovenfor.
Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg har brug for at passe eget barn med funktionsnedsættelse?
Hvis du har et barn med en konstateret funktionsnedsættelse, og du har behov for selv at passe dit barn derhjemme, kan du muligvis være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Det kan fx være, hvis den sædvanlige hjælp er aflyst på grund af smittefare.

Det er din bopælskommune, der foretager en konkret og individuel vurdering af, om du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste er en ekstraordinær ordning, og kommunen kan derfor gøre bevillingen tidsbegrænset.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Kan min leder forbyde mig at rejse til bestemte lande?
Nej, men det kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis du ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger. Hvis du er rejst på en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, og efterfølgende må gå på hjemmeophold, uden du på forhånd har aftalt det med din leder, kan din arbejdsgiver i yderste konsekvens sidestille det med udeblivelse og afskedige dig.

Skal jeg fortælle min leder, hvor jeg har været?
Hvis du har været i et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal du oplyse din leder om det. Du kan udgøre en højrisiko for arbejdspladsen – både for børn, unge, kolleger og forældre. Du er ikke forpligtet til at fortælle præcis, hvilket land du har været i.

Skal jeg holde mig hjemme, når jeg er kommet hjem fra udlandet?
Hvis du planlægger at rejse til udlandet, bør du løbende følge med i Udenrigsministeriets rejsevejledning og anbefalinger. Udenrigsministeriets opfordring lyder pt. på, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. De 14 dages hjemmeophold gælder både for nødvendige og unødvendige rejser.

Får jeg løn, hvis jeg skal gå på hjemmeophold?
Hvis du rejser til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, bør du på forhånd have aftalt med din arbejdsgiver, hvordan de 14 dages hjemmeophold afvikles efter hjemkomst.

Hvis du efter aftale med din leder kan varetage opgaver hjemmefra, har du krav på løn. Men din arbejdsgiver kan afvise at betale løn under hjemmeophold, hvis I ikke har aftalt det.

Får jeg løn under sygdom, hvis jeg er blevet smittet med COVID-19 på min rejse?
Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, og du vil have ret til løn, mens du er syg. Hvis du har fået COVID-19 på en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan din arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom og afvise at udbetale løn.

Det vil være vanskeligt for arbejdsgiver at bevise, at du er blevet smittet på rejsen, men under alle omstændigheder skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Hvad skal jeg gøre, hvis det land, jeg holder ferie i, pludselig bliver et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?
Hvis rejsevejledningen ændrer sig, så dit feriested bliver et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, er Udenrigsministeriets udmelding pt., at opfordringen til 14 dages hjemmeophold ikke gælder i disse tilfælde, men du opfordres til at lade dig teste.

Senest ved afslutningen af din ferie skal du orientere din leder om, at du har været i et område, der under din rejse blev til et område, Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derefter må din arbejdsgiver tage stilling til, om du skal komme på arbejde.

Kan min leder bestemme, at jeg skal blive hjemme efter en ferie i udlandet?
Hvis din leder vurderer, at rejsen kan udgøre en risiko for andre på arbejdspladsen, kan han eller hun bede dig opholde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Det er vigtigt, at du både holder dig orienteret om Udenrigsministeriets rejsevejledning og om udmeldinger fra din arbejdsgiver, hvis du planlægger en rejse til udlandet. Har du overholdt Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil hjemmeopholdet være med løn.

Kan min planlagte ferie blive inddraget?
Din leder kan inddrage allerede planlagt ferie, men kun i ganske særlige tilfælde. Der skal være tale om, at væsentlige, uberegnelige og driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Din leder kan ikke generelt ændre planlagt ferie for de ansatte. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder på arbejdspladsen, om din leder kan inddrage en planlagt ferie.

Hvis din ferie ændres, skal din arbejdsgiver dække dit eventuelle økonomiske tab. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.
Find din lokale BUPL-fagforening

Når din ferie først er påbegyndt, kan din leder ikke ændre ferien.

Jeg har været i nærkontakt med barn, som er konstateret smittet med corona. Hvordan forholder jeg mig i forhold til min planlagte ferie?
Som nærkontakt til en kollega eller barn, som er testet positiv for corona, skal du følge myndighedernes retningslinjer om selvisolation. Overholdelse af disse retningslinjer er at sidestille med sygdom i ferieaftalens forstand – og dermed feriehindring, hvis ferien ikke allerede er påbegyndt. Du kan derfor ikke påbegynde din ferie samtidig med, at du er selvisoleret.

Min ferie er startet, og nu skal jeg selvisolere på grund af en nærkontakt til en coronasmittet – hvad så med min ferie?
Nærkontakt til en coronasmittet, og overholdelse af myndighedernes retningslinjer om selvisolering er at sidestille med sygdom. Derfor vil dagene med selvisolering også tælle med som eventuelle karens-dage i forhold til at opnå erstatningsferie. Din leder har også mulighed for at suspendere din ferie, men det er lederens beslutning.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Den 1. februar blev retningslinjerne for mundbind skærpet, så forældre og andre besøgende nu skal bære mundbind i skoler og fritidstilbud.

Hvordan er reglerne for visir og mundbind?
Pædagoger må bære visir, hvis de ønsker det. Arbejdsgiver skal ikke stille visir til rådighed, medmindre du som led i arbejdet skal færdes steder, hvor visir er påkrævet, fx på et bibliotek. Pædagoger må ikke bære mundbind af pædagogiske hensyn.

Retningslinjerne for brugen af mundbind for forældre og andre besøgende er blevet skærpet pr. 8. februar.

Får min arbejdsplads dækket udgifter til ekstra rengøring?
Regeringen har aftalt med kommunerne, at de får dækket alle udgifter forbundet med det ekstraordinære krav til rengøring/hygiejne. Derfor er det vigtigt, at de enkelte institutioner er i dialog med kommunen om, hvordan normeringerne og kvaliteten ikke berøres af de skærpede krav til rengøring. Aftalen om at få dækket ekstra udgifter til rengøring gælder også for de private dagtilbud.
Se Arbejdstilsynets vejledninger om rengøring

Hvilke regler gælder for rengøring?
Der er kommet en ny generel vejledning med opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning.
Du kan finde den fulde vejledning her.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig til corona-virus.
Du kan følge med i Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Myndighederne har samlet alle oplysninger og vejledninger om corona på coronasmitte.dk

I denne pjece fra Sundhedsstyrelsen kan både forældre og pædagoger blive klogere på børns symptomer.
Find pjece til forældre


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening