Corona-virus: Svar på ofte stillede spørgsmål


Danmark er ramt af corona-virus. Hvad betyder det for dig som pædagog? Her er svar og gode råd, der dækker det meste af det, du har brug for at vide.


Opdateret d. 26. november 2021

Jeg arbejder i daginstitution – hvilke retningslinjer gælder?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende retningslinjerne for daginstitutioner.
Find de opdaterede retningslinjer her – Se pdf’en ’Retningslinjer for dagtilbud’

 

Jeg arbejder i skole/fritid – hvilke retningslinjer gælder?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende retningslinjerne for skole/fritid.
Find de opdaterede retningslinjer her – find pdf’en ’Retningslinjer for grundskoler’.

 

Jeg arbejder på specialområdet – hvilke retningslinjer gælder?

Retningslinjerne for specialklasser og -skoler er en del af retningslinjerne for skole/fritid.
Find retningslinjerne for skole/fritid her – Se pdf’en ’Retningslinjer for grundskoler’

 

Hvor finder jeg svar på flere spørgsmål om retningslinjerne?

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar om retningslinjerne på bl.a. skoler og daginstitutioner.
Find opdaterede spørgsmål og svar her

Brug også Børne- og Undervisningsministeriets hotline, hvis I har brug for hjælp.

Har du ikke fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening

 


Kan min leder kræve coronapas for, at jeg kan møde på arbejde?

Ja. Så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, kan din leder kræve, at du viser et coronapas. Men det er et krav, at din leder forinden skriftligt har informeret dig om, at du vil blive pålagt at fremvise coronapas og begrundelsen herfor. Det vil være en gyldig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.

 

Hvad er et gyldigt coronapas?

Et gyldigt coronapas dokumenterer, at du er vaccineret, tidligere har været smittet eller har en negativ test for covid-19, der opfylder kravene for et gyldigt coronapas. Et coronapas kan både foreligge i papirformat, elektronisk eller ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ’Coronapas’.

Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk

 

Kan min leder kræve, at jeg tager testen i min fritid?

Testen skal så vidt muligt gennemføres i din sædvanlige arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal du kompenseres for den tid, du har brugt på testen. Du skal også have dækket eventuelle rimelige udgifter, du har haft i forbindelse med at blive testet (eventuelle transportudgifter).

 

Kan min leder kræve, at jeg skal tage en test på min arbejdsplads?

Din leder kan pålægge dig at tage en test, men din leder kan ikke bestemme, at du skal tage testen på din arbejdsplads. Der kan dog være undtagelser, hvis der er en risiko for, at formålet med testen forspildes helt eller delvist.

 

Kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis jeg ikke kan fremvise et gyldigt coronapas?

Ja. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for dig, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas. Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvilken konsekvens der vil være berettiget.

Det er et krav, at din leder forinden har gjort dig skriftligt opmærksom på, at du vil blive pålagt at vise et coronapas, og at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas.

 

Kan min leder kræve, at jeg bliver testet, selv om jeg er vaccineret?

Som udgangspunkt kan din leder ikke kræve, at du skal testes, når du er vaccineret. Men der kan være ganske særlige omstændigheder, hvor din leder alligevel kan kræve, at du bliver testet. Dette kan for eksempel være i forbindelse med større smitteudbrud på arbejdspladsen.

 

Kan det regnes for en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet på mit job?

Ja. Hvis man i arbejdet har tæt borgerkontakt og bliver smittet, kan det være en arbejdsskade. Det gælder også pædagoger.

Man behøver ikke at påvise en konkret smittekilde, men man skal sandsynliggøre, at smitten er sket på arbejdet. Hvis en pædagog i sin fritid har haft begrænset kontakt med andre ud over familie og få venner ad gangen, vil det fx tale for en anerkendelse af, at smitten er sket på arbejdet og dermed er en arbejdsskade.

Hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet gennem dit arbejde, skal du kontakte BUPL’s arbejdsskadeteam, der vil hjælpe dig med en evt. anmeldelse af en arbejdsskade.

Send dit fulde navn og et telefonnummer til arbejdsskade@bupl.dk, så vil du blive kontaktet. Vær opmærksom på, at der lige nu kan være længere svartid. Kontakten mellem dig og BUPL vil efterfølgende foregå via Min Side, som du finder her: MinSide

 

Må min leder spørge, om jeg er vaccineret eller vil vaccineres?

Oplysning om vaccination er en helbredsoplysning, og din leder må ikke spørge dig om helbredsoplysninger. Men du må gerne oplyse det af egen vilje, hvis du synes, din leder skal vide det.

 

Kan min leder forlange, at jeg bliver vaccineret?

At blive vaccineret er et indgreb, som ligger ud over arbejdsgivers ledelsesret. Derfor kan din leder ikke forlange, at du bliver vaccineret mod COVID-19.

 

Kan jeg blive afskediget, hvis jeg ikke vil vaccineres?

Udgangspunktet er, at du ikke kan blive afskediget med den begrundelse, at du ikke vil lade dig vaccinere. Kun i meget særlige tilfælde, hvor det er helt umuligt at udføre dit arbejde, hvis du ikke er vaccineret, kan det få konsekvenser for din ansættelse, at du ikke vil at lade dig vaccinere.

 


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Hvornår kan min leder kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?
Din leder kan pålægge dig at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning.

Din leder skal kunne underbygge kravet om test. Hvis hun eller han gør det på baggrund af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test oftest være i orden.

Hvis din leder pålægger dig at blive testet, skal du have besked om dette og om begrundelsen for det. Det skal ske på skrift.

Hvis din leder pålægger dig at blive testet, og du er uenig i beslutningen, kan du kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale BUPL-fagforening

 

Hvad har min leder krav på at få vide?
Hvis du med rette er blevet pålagt at blive testet, skal du dokumentere over for din leder, om testresultatet er positivt eller negativt. Han eller hun har samtidig krav på at vide, hvornår testen er foretaget.

Hvis testresultatet ikke gives elektronisk, kan resultatet fx videregives til din leder ved en tro- og love-erklæring.

 

Hvad kan min leder kræve, at jeg bliver testet for?
Din leder kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. Din leder kan ikke kræve, at du bliver testet for antistoffer eller for andre sygdomme.

 

Hvornår skal testen foretages?
Din leder kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt, og testen skal så vidt muligt gennemføres i din normale arbejdstid.

 

Kan min leder kræve, at jeg oplyser svar på en test, jeg selv har taget initiativ til?
Hvis din leder pålægger dig at orientere hende eller ham ved en positiv COVID-19 test, som du på eget initiativ har fået foretaget, skal du orientere din leder, hvis testresultatet er positivt. Pålægget gælder også fremadrettet. Din leder kan ikke pålægge dig at sørge for at få resultatet direkte uden om dig. Til gengæld er du forpligtet til at sikre, at din leder får resultatet af testen hurtigst muligt efter, at du selv har fået resultatet.

 

Hvilken betaling har jeg ret til, hvis min leder pålægger mig at blive testet?
Din arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Du skal også kompenseres økonomisk for den tid, du bruger på testen. Hvis testen foretages uden for normal arbejdstid, skal din leder dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg, mv.

 

Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver hjemsendt, indtil jeg får resultatet af min test?
Hvis din leder sender dig hjem, indtil du får resultatet, er det BUPL’s opfattelse, at du har krav på løn under hjemsendelsen.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke efterlever min leders pålæg om at blive testet eller orientere ved positivt testresultat?
Hvis din leder med rette har pålagt dig at blive testet, og du ikke efterlever det, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Det kan være i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse.

Din leder kan kun sanktionere dig, hvis du forinden er blevet orienteret om konsekvenserne af ikke at efterleve pålægget. Hvis du ikke har fået denne orientering, opfordrer vi til, at du kontakter din lokale fagforening.

Hvis din leder har pålagt dig at orientere om et positivt testresultat, og du ikke efterlever det, kan det også få ansættelsesretlige konsekvenser.

Din arbejdsgiver skal forinden have orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at videregive et positivt testresultat. Hvis du ikke forinden har fået denne orientering, opfordrer vi til at kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale BUPL-fagforening

 

Hvor læser jeg mere om retningslinjerne for test af pædagoger?

Her finder du Børne- og Undervisningsministeriets seneste retningslinjer for test af pædagogisk personale

 


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Hvornår er man betragtet som i øget risiko?

Personer i øget risiko har sygdomme eller tilstande, som giver øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Medarbejdere i øget risiko skal ikke udsættes for direkte smitte med corona-virus.

Pædagoger i øget risiko skal i dialog med lederen foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i øget risiko og er utryg ved at gå på arbejde?

Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde. Det er din praktiserende læge, der vurderer, om der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde.

Hvis lægen vurderer, at der er en risiko, skal du kontakte din leder og aftale, om der er mulighed for omplacering til andre opgaver. Du skal eventuelt fremvise en lægeerklæring, hvis din leder ønsker dette.

Hvad hvis mit familiemedlem er i øget risiko?

Hvis du bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller et barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd om at begrænse smittespredning.

Bor man sammen med en person i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde. I tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde, anbefales det, at du og din leder drøfter, hvad der kan lade sig gøre.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din læge.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Kan jeg få løn, hvis mit barn er smittet med corona?
Hvis dit barn er syg, har du mulighed for at holde barnets 1. og 2. sygedag. Som nær kontakt behøver du ikke længere være i isolation, men opfordres til at lade dig teste på 4. og 6. dagen.

Der er smitte i mit barns institution. Hvordan skal jeg forholde mig?
Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter i deres dagtilbud, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet kan de testes hurtigst muligt, og derefter test på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person.
Læs nyheder fra Sundhedsstyrelsen: Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet

Børn, som bliver nære kontakter i forbindelse med smitte derhjemme, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter, som beskrevet i: Sundhedsstyrelsens vejledning om opsporing og håndtering af nære kontakter 

Hvordan er reglerne, hvis jeg er gravid?

Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du går på arbejde, når du er gravid. Det er din egen læge, der vurderer, om der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde.

Hvis lægen vurderer, at der er en risiko, skal du kontakte din leder og aftale, om der er mulighed for omplacering til andre opgaver. Hvis din leder beder om det, skal du fremvise en lægeerklæring.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg har brug for at passe eget barn med funktionsnedsættelse?
Hvis du har et barn med en konstateret funktionsnedsættelse, og du har behov for selv at passe dit barn derhjemme, kan du muligvis være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Det kan fx være, hvis den sædvanlige hjælp er aflyst på grund af smittefare.

Det er din bopælskommune, der foretager en konkret og individuel vurdering af, om du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste er en ekstraordinær ordning, og kommunen kan derfor gøre bevillingen tidsbegrænset.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Kan min leder forbyde mig at rejse til bestemte lande?
Nej, men det kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold, hvis du ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger. Hvis du er rejst på en ikke-nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til og efterfølgende må gå på hjemmeophold, uden du på forhånd har aftalt det med din leder, kan din arbejdsgiver i yderste konsekvens sidestille det med udeblivelse og afskedige dig.

 

Skal jeg fortælle min leder, hvor jeg har været?
Hvis du har været i et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, skal du oplyse din leder om det. Du kan udgøre en højrisiko for arbejdspladsen – både for børn, unge, kolleger og forældre. Du er ikke forpligtet til at fortælle præcis, hvilket land du har været i.

 

Får jeg løn, hvis jeg skal gå på hjemmeophold?
Hvis du rejser til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, bør du på forhånd have aftalt med din arbejdsgiver, hvordan de 14 dages hjemmeophold afvikles efter hjemkomst.

Hvis du efter aftale med din leder kan varetage opgaver hjemmefra, har du krav på løn. Men din arbejdsgiver kan afvise at betale løn under hjemmeophold, hvis I ikke har aftalt det.

Det er vigtigt at holde sig orienteret både om Udenrigsministeriets rejsevejledning og udmeldinger fra din arbejdsgiver, hvis du planlægger en rejse til udlandet.

 

Får jeg løn under sygdom, hvis jeg er blevet smittet med COVID-19 på min rejse?
Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, og du vil have ret til løn, mens du er syg. Hvis du har fået COVID-19 på en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan din arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom og afvise at udbetale løn.

Det vil være vanskeligt for arbejdsgiver at bevise, at du er blevet smittet på rejsen, men under alle omstændigheder skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Har du overholdt Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil hjemmeopholdet være med løn.

 

Hvad hvis det land, jeg holder ferie i, pludselig bliver et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til?
Senest ved afslutningen af din ferie skal du orientere din leder om, at du har været i et område, der under din rejse blev til et område, Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derefter må din arbejdsgiver tage stilling til, om du skal komme på arbejde.

 

Kan min leder bestemme, at jeg skal blive hjemme efter en ferie i udlandet?
Hvis din leder vurderer, at rejsen kan udgøre en risiko for andre på arbejdspladsen, kan han eller hun bede dig opholde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

 

Kan min planlagte ferie blive inddraget?
Din leder kan inddrage allerede planlagt ferie, men kun i ganske særlige tilfælde. Der skal være tale om, at væsentlige, uberegnelige og driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Din leder kan ikke generelt ændre planlagt ferie for de ansatte. Det afhænger derfor af de konkrete omstændigheder på arbejdspladsen.

Hvis din ferie ændres, skal din arbejdsgiver dække dit eventuelle økonomiske tab. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.
Find din lokale BUPL-fagforening

Når din ferie først er påbegyndt, kan din leder ikke ændre ferien.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Får min arbejdsplads dækket udgifter til ekstra rengøring?
Regeringen har aftalt med kommunerne, at de får dækket alle udgifter forbundet med det ekstraordinære krav til rengøring/hygiejne. Derfor er det vigtigt, at de enkelte institutioner er i dialog med kommunen om, hvordan normeringerne og kvaliteten ikke berøres af de skærpede krav til rengøring. Aftalen om at få dækket ekstra udgifter til rengøring gælder også for de private dagtilbud.
Se Arbejdstilsynets vejledninger om rengøring

 

Hvilke regler gælder for rengøring?
Der er kommet en ny generel vejledning med opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning.
Du kan finde den fulde vejledning her.


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening


Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Styrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig til corona-virus.
Du kan følge med i Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Myndighederne har samlet alle oplysninger og vejledninger om corona på coronasmitte.dk

I denne pjece fra Sundhedsstyrelsen kan både forældre og pædagoger blive klogere på børns symptomer.
Find pjece til forældre


Har du ikke fundet svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og evt. din arbejdsgiver.
Find din lokale fagforening