Rådgivning for privatansatte i BUPL Sydøst


Privatansatte har på en række områder andre løn- og ansættelsesvilkår end ansatte i kommunerne. I BUPL Sydøst får du rådgivning i de særlige forhold, som gælder på det private område.


Opdateret d. 20. august 2018

Kontakt: Bøje Kristiansen  |  Faglig medarbejder | bok@bupl.dk | 35 46 54 60


 

Vores hjælp og rådgivning omfatter de samme områder som vores rådgivning på det offentlige område. F.eks. ansættelse, afskedigelse, løn, arbejdsmiljø, sygefravær, vilkårene i det daglig arbejde og pædagogiske forhold.


Det private område er omfattet af overenskomster, som gælder særligt for private daginstitutioner og skoler. Det kan blandt andet have betydning for din løn. Vi rådgiver dig i, hvad det betyder for dig, at blive ansat privat.


En række daginstitutioner og skoler har ikke indgået overenskomst med BUPL. Det betyder, at der er en række forhold, man skal være opmærksom på ved ansættelsen. Vi anbefaler, at du kontakter os og får vejledning inden ansættelseskontrakten underskrives.


BUPL arbejder på, at alle private skole og daginstitutioner indgår overenskomst med BUPL. En overenskomst giver medarbejderne trygge rammer om deres ansættelse og gør ledelse og administration lettere og mere gennemskuelig for ledelsen uden at det behøver at øge omkostningerne. Vil din arbejdsplads vide mere om overenskomster, så kontakt BUPL.