Rådgivning for pædagoger i særlige stillinger i Sydøst


BUPL er også fagforening for pædagoger, der arbejder med forebyggelse, dag- og familiebehandling og for pædagoger, der f.eks. er ansat ved ældrecentre. Vi giver dig professionel rådgivning af kompetente medarbejdere, der samtidig har lokalt kendskab til området.


Kontakt: Bøje Kristiansen  |  Faglig medarbejder | bok@bupl.dk | 35 46 54 60


 

Du arbejder som pædagog i et dagbehandlingstilbud, med familiebehandling eller som opsøgende medarbejder. Sammen med dine kollegaer løfter du nogle særlige pædagogiske opgaver overfor børn, unge og deres familier. 

BUPL Sydøst og Socialpædagogerne Storstrøm og Midtsjælland varetager i fællesskab rådgivning, forhandlings og aftaleretten for medlemmer, der er ansat indenfor det forebyggende og dagbehandlende område – Pædagogernes Forhandlings Fællesskab (PFF-overenskomsten)

Kontakt BUPL Sydøst og få rådgivning om både løn- og ansættelsesforhold og sparring i forhold til de særlige problemstiller, der er på de forebyggende og dagbehandlende område.


Du arbejder som pædagog med ældre medborgere på aktivitets-/dagcentre, pleje- og sundhedsområdet. De ældre har brug for støtte og rammer til sociale, fysiske og udviklende aktiviteter, der giver dem nye oplevelser og livsglæde. Det er en opgave pædagogerne løfter.

BUPL har sammen med FOA og Socialpædagogerne indgået en overenskomst for pædagogisk personale i særlige stillinger.

Vi arbejder for at skaffe de bedst mulige vilkår for, at du og dine kolleger kan udføre jeres arbejde. Og vi giver jer professionel bistand om f.eks. løn, arbejds- og ansættelsesforhold, det fysiske/psykiske arbejdsmiljø, indgå lokale aftaler og ved samarbejdsvanskeligheder. I personsager eller hvis der er brug for særlige kompetencer bliver du dog henvist til den enkelte organisation.