Rådgivning i BUPL Sydøst


Er du indkaldt til tjenstlig samtale, får du den rigtige løn eller er du blevet alvorlig syg. Er du medlem af BUPL, står vi klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på email, telefon eller ved personligt fremmøde.


Opdateret d. 20. august 2018

Læs også om vores rådgivning særligt for ledere, privatansatte og pædagoger i særlige stillinger.

Særligt for ledere

Særligt for privat ansatte

Særligt for pædagoger i særlige stillinger og PFF


 

BUPL tjekker din løn og hjælper dig med at holde styr på, om du får de penge, som du er berettiget til. Er du i tvivl, gennemgår fagforeningen de mange tal med dig. BUPL hjælper dig også med at gå til lederen eller lønkontoret, hvis noget er galt.

Kontakt: Fællestillidsrepræsentant eller faglig sekretær i din kommune


Hvis du bliver afskediget undersøger vi din sag. Målet er, at du kommer så godt videre i dit arbejdsliv som muligt. Enten ved helt at undgå afskedigelse eller ved at vi sikrer, at vilkårene for opsigelsen bliver så gode som muligt.

Kontakt: Personsagbehandlerne på fagforeningskontoret


Hvis du bliver i syg i længere tid eller ikke kan passe dit arbejde på grund af helbredet, rådgiver vi dig om dine rettigheder og pligter. Vi hjælper dig f.eks. med at komme tilbage i arbejde, fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet eller med at søge fleksjob, revalidering eller pension.

Kontakt: Personsagbehandlerne på fagforeningskontoret


Gå ikke alene til et vanskeligt møde. Vi tager med til de svære samtaler, som kan få konsekvenser for din ansættelse eller dine fremtidsmuligheder. F.eks. tjenstlige samtaler og komplicerede sygefraværssamtaler.

Kontakt: Personsagbehandlerne på fagforeningskontoret


Pauser, arbejdstider og omsorgsdage. Hverdagen på arbejdspladserne er omfattet af regler og aftaler, som kan være vanskelige at finde rundt i. I BUPL rådgiver vi dig om dine rettigheder og pligter og hvordan I kommer videre, når I er uenige.

Kontakt: Din fællestillidsrepræsentant eller fagforeningen


Mange pædagoger oplever at kritik af forholdene på arbejdspladsen ikke er velkommen. Er du I tvivl om, hvordan du må ytrer dig, så kontakt os. Det gælder også spørgsmål om f.eks. din tavshedspligt.

Kontakt: Fagforeningskontoret