BUPL Sydøsts rådighedsfond


BUPL’s rådighedsfond giver tilskud til medlemmer og institutioner, der gennem uddannelse, studierejser gør en indsats for den pædagogiske og faglige udvikling. Arbejdsløse medlemmer kan desuden søge om tilskud til psykologhjælp.


Opdateret d. 20. august 2018

  • Fonden yder både tilskud til institutioner og enkeltpersoner.
  • Medlemmer i arbejde kan få op til 1.500 kr. om året
  • Ledige kan få op til 2.500 kr.
  • Fonden yder tilskud til f.eks. rejseudgifter, oplægsholdere og kursusgebyrer.
  • Fonden yder ikke tilskud til vikarer og lommpenge og diæter.
  • Husk at du skal dokumentere dine udgifter.

Vedtægter

 

 


Ansøgning sendes til

Rådighedsfonden

BUPL Sydøst

Kirketorvet 11

4760 Vordingborg

 

Ansøgningsfrister

1. januar

1. april

1. august

1. oktober

Ansøgningsblanket