Om BUPL Sydøst


BUPL Sydøst er en af Danmarks geografisk opdelte BUPL-fagforeninger. BUPL Sydøst har ca. 3.200 aktive medlemmer. De fleste af BUPL Sydøsts medlemmer arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler og skolefritidsordninger. Andre er ansat på skoler, biblioteker, ældrecentre og på specialområdet.


Opdateret d. 15. maj 2020

Se hvilke kommuner BUPL Sydøst dækker

 • Faxe
 • Guldborgsund
 • Næstved
 • Køge
 • Ringsted
 • Stevns
 • Lolland
 • Vordingborg


Se hvilke arbejdsområder BUPL Sydøst dækker

 • Skoler
 • Skolefritidsordninger
 • Klubber og ungdomsklubber
 • Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner
 • Specialinstitutioner, institutioner for børn med særlige behov mv.
 • Ældreområdet
 • Biblioteker og kultur
 • BUPL Sydøst dækker både kommunale, selvejende og private institutioner samt private skoler og friskoler.


Ansatte, tillidsfolk, medlemmer

 • Aktive medlemmer: 3.200
 • Medlemmer i alt: 4.000
 • Ansatte: 15
 • Fællestillidsrepræsentanter: 16
 • Ledertillidsrepræsentanter: 8
 • Tillidsrepræsentanter i institutionerne: 200


Fagforening, lederforening, pensionistsektion og forbund

BUPL Sydøst er én af BUPL’s 12 lokale fagforeninger. De 12 fagforeninger er samlet i BUPL’s forbund, som har kontor i København.

BUPL Sydøst ledes til dagligt af næstformand og formand. BUPL Sydøst har sin egen bestyrelse, som vælges på den lokale generalforsamling, der afholdes hvert andet år.

Lederne i BUPL har deres egen forening i BUPL. Lederforeningen har en lokal bestyrelse i BUPL Sydøst, som vælges på lederforeningens årsmøde, som holdes hvert efterår.

Pensionisterne i BUPL har deres egen sektion med egen lokal bestyrelse. Pensionisterne holder generalforsamling én gang om året.

BUPL ledes overordnet af BUPL’s hovedbestyrelse. Ligesom de andre lokale fagforeninger er BUPL Sydøst repræsenteret i hovedbestyrelsen.