Coronaaftaler i BUPL Sydøst


BUPL Sydøst har i december 2020 og januar 2021 indgået en række lokale aftaler med kommunerne om pædagoger, der midlertidigt arbejder på andre områder under Corona-epidemien.


Opdateret d. 22. januar 2021

Kommunerne har på grund af Corona-situationen problemer med at finde medarbejdere, der kan hjælpe med kritiske funktioner på f. eks. ældre- og specialområdet. Derfor har KL og de faglige organisationer indgået en midlertidig aftale, “Fælleserklæringen”, som åbner mulighed for, at blandt andre pædagoger midlertidigt kan arbejde på et andet område i kommunen, end de er vant til.

BUPL Sydøst indgår lokale aftaler med kommunerne om vilkårene for pædagoger, der midlertidigt skal arbejde på et andet område. I aftalerne lægger vi vægt på, at vores medlemmer melder sig frivilligt og at de honoreres for tjeneste uden for normal arbejdstid.

Der er indtil videre indgået aftaler med følgende kommuner. Klik på linket for at se aftalen.

KØGE:

Lokalaftale om særlige ansættelsesmæssige vilkår i forbindelse med Covid 19 (2021)

Aftale  mellem BUPL og Køge kommune dækker alene det i forvejen eksisterende samarbejde mellem SFO’erne og daginstitutionerne, som sker inden for det pågældende distrikt/område. Køge kommune bestræber sig på i videst mulige omfang at knytte skole/SFO-pædagogerne til ét dagtilbud over en længere periode for at reducere risikoen for smittespredning ved mange skiftende arbejdssteder. Aftalen tages op til drøftelse, såfrem der sker en ændring i de forudsætninger, der på nuværende tidspunkt er lagt ind i aftalen.

RINGSTED:

Aftale om aflønning af pædagoger i Ringsted Kommune, der varetager arbejdsopgaver på tværs af overenskomster og fagområder (2020)

STEVNS:

Lokalaftale om særlige ansættelsesmæssige vilkår i forbindelse med Covid-19 (2020) 

VORDINGBORG:

Lokalaftale mellem BUPL og Vordingborg Kommune i forhold til fælleserklæringen om Covid 19 (2021)

Læs Fælleserklæringen (aftalen mellem KL og de faglige organisationer) her:

Fælleserklæring December 2020